Едно кихане може да „изхвърли“ високоскоростен облак, който да замърси въздуха в едно помещение в рамките на няколко минути, твърдят изследователи. 
 
Специалистите от Технологичния институт в Масачузетс, САЩ, стигат до това заключение, след като анализират видео на участници, които кихат около 50 пъти за няколко дни. 
 
На изследователите отдавна е известно, че кихането може да разпространи инфекциозни заболявания като морбили и грип. Отделените капчици могат да бъдат вдишани от други или да попаднат върху повърхности, откъдето по-късно могат да заразят някого, влязъл в контакт с тях. 
 
Досега не беше ясно на какво разстояние капките могат да се разпространят, както и защо някои хора са по-склонни да разпространяват зараза чрез кихане, в сравнение с други. 
 
По време на предварителното проучване изследователският екип, начело с Лидия Бориба, установява, че в рамките на няколко минути капките, отделени при кихане, могат да покрият област с размер на средно голяма стая и да достигнат до вентилационните тръби на тавана. 
 
В последното проучване става ясно по какъв начин капките, отделени при кихане, образуват т. нар. „бързо движещ се облак“. Водещият автор пояснява, че на самия изход на устата капките не са вече формирани като размер, както досега се предполага. 
NEWS_MORE_BOX
 
Според изследователите капките преминават през сложно разделение, което продължава, след като напуснат белия дроб, преминават през устните и се освобождават във въздуха. 
 
По-доброто познаване на динамиката на кихане може да доведе до нови начини за предотвратяване разпространението на заболяванията. Това би било особено полезно по време на епидемии или пандемии
 
Резултатите предстои да бъдат представени по време на годишната среща на Американското физическо дружество в Мобил, Алабама в САЩ.