Множествената склероза е заболяване, при което имунната система на организма атакува централната нервна система, което често води до загуба на подвижност и нарушена когнитивна функция. Изследванията показват, че рехабилитацията с упражнения, особено тази, включваща ходене, е най-ефективното средство за подобряване на мобилността и познавателните способности при хора с множествена склероза. Дори кратък курс на рехабилитация с упражнения може да осигури ползи при състоянието.

 

Учени от Института за рехабилитация Кеслер в Ню Джърси са публикували резултатите от рандомизирано контролирано проучване на рехабилитация при състоянието, подпомагана от роботизиран екзоскелет (REAER). 4-седмичното изпитване на терапия с помощта на екзоскелет е довело до значителни подобрения във функционалната мобилност и когнитивната способност.


 

С REAER пациентите, носещи поддържащ роботизиран екзоскелет, ходят на земята - не на бягаща пътека с физиотерапевт, който ги напътства отблизо. Екзоскелетът, който екипът е използвал в изследването, е EksoNR.

 

10 лица, всички, от които на възраст 18-75 години, и които са получили окончателна диагноза множествена склероза и са били без рецидив в продължение на 30 дни и без припадъци в продължение на 90 дни, са участвали в рандомизирано контролирано проучване, сравняващо ефектите от 4 седмици тренировки с REAER с конвенционално трениране на походка. Проучването използва четири параметъра за определяне на ефективността при рехабилитацията:

  • Функционална мобилност – изследователите са използвали измерване на времето, необходимо за преминаване от седнало положение на стол до ходене до целта и обратно връщане в седнало положение;
  • Издръжливост при ходене – този параметър се основава на резултатите от 6-минутен тест за ходене по твърда земя;
  • Скорост на обработка на информацията – когнитивно умение, което позволява автоматично обработването на лесни и прости задачи;
  • Функционална мозъчна свързаност в състояние на покой – за този параметър екипът се е съсредоточил конкретно върху връзката между таламуса и вентромедиалния префронтален кортекс (свързан с възприятието и изразяването на емоциите), която функционалният ядрено-магнитен резонанс (фЯМР) сканира

Резултатите от REAER тренировките са били значително по-добри в сравнение с конвенционалните упражнения при множествена склероза. Учените виждат големи подобрения във функционалната мобилност, когнитивната скорост на обработка и мозъчната свързаност. Единственият фактор, който REAER не е повлиял, е издръжливостта при ходене.

 

Референции:
1. Kessler Institute for Rehabilitation. Randomized controlled trial of robotic-exoskeleton assisted ER (REAER)
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Do Patients with Multiple Sclerosis Derive More Benefit from Robot-Assisted Gait Training Compared with Conventional Walking Therapy on Motor Function? A Meta-analysis
3. Medical News Today. MS: How a robotic exoskeleton could aid treatment