Процесът на транскрипция (презаписването на генетичната информация от ДНК на РНК) може да бъде разделен на три части – инициация, удължаване на веригата и прекратяване на процеса.
 
Поради факта, че по-малко от 5% от ДНК молекулата на специализираните клетки се транскрибира, много е важно РНК полимеразата да разпознае правилната верига ДНК и точният участък от нея, който трябва да се презапише. Известно е, че в човешките клетки определен участък се транскрибира само от едната от двете вериги на ДНК. Едната верига на ДНК се използва като матрица за транскрипцията на определени гени, а комплементарната ѝ - за шаблон за презаписването на други гени. 
 
Важно, също така, е РНК полимеразата да разпознае точното място, на което да се „закачи“ за ДНК молекулата и да инициира транскрипцията. Това важно място се нарича промоутър.
 

Как точно РНК полимеразата разбира къде трябва да се захване за ДНК?

 

Природата рядко оставя събитията на случайността. В този случай, подобно на улица с много предстоящи пресечки, ДНК молекулата е обозначена и с много табели гласящи „Скоро набличава място за иницииране на транскрипцията“ или „РНК полимераза, свържи се след 30 нуклеотида“ или дори „РНК полимераза, върни се 70 нуклеотида назад и се свържи“. А РНК полимеразите са прилежни участници в уличното движение! Така например, в еукариотните клетки, промоутърният регион за гените, за матричната РНК (mRNA), съдържа участък богат на тимин (Т) и аденин (А).
NEWS_MORE_BOX
 
 
Когато РНК полимеразата „види“ този, така наречен ТАТА-box участък, тя разбира: „РНК полимераза, свържи се към ДНК молекулата в следващите 16-32 нуклеотида“. Понякога, при гени кодиращи протеини, такава „предупредителна“ за начало на транскрипцията последователност се явява „СААТ“ (цитозин, аденин, аденин, тимин). Тази последователност предупреждава, че транскрипцията трябва да започне в следващите 70-75 нуклеотида и така „посочва“ на РНК полимеразата къде трябва да се свърже.
 
Текстът е откъс от поредицата "Вселената в клетката"