Много е вероятно шизофренията да разполага със свой собствен "отпечатък", който тя оставя върху мозъка, години преди появата на първите й симптоми. Учените вече разработват метод, който ще помогне за ранно оценяване риска от шизофрения при всеки човек по евнтуалното  наличие на този отпечатък в мозъка му. Това ще позволи вземането на ранни превантивни мерки срещу развитието на заболяването. Въпросният отпечатък на шизофренията в мозъка всъщност е структурна особеност в разположението на гънките по повърхността му.

 

Методът за оценяване риска от шизофрения се базира на образно изследване на основата на ядрено-магнитен резонанс. Чрез него се проследява типа на мозъчните гънки в различни райони на мозъка, по които се съди за качеството на сигналните връзки между структурите в тези райони. Счита се, че този метод дава над 80% точност на резултатите за предвиждане риска от развитие на шизофрения. Тази точност е установена след проучване сред няколко десетки доброволци. Очаква се скоро да се проведе и по-мащабно проучване с повече участници за потвърждаване ефикасността на метода.


 

Нагънатостта на мозъка е интересна особеност, характерна за човека. Счита се, че се е развила като средство за повишаване общата повърхност на мозъчната кора в условията на ограниченото от черепа пространство. Проучванията показват, че типа нагънатост на мозъчната кора е много специфична при всеки човек, но все пак в голяма степен се базира на общ модел. Медицинските наблюдения показват, че при страдащите от шизофрения се наблюдават много показателни промени – по-слаба нагънатост в зони, където кората следва да е по-нагъната, или силно нагъване в зони, които в нормалния случай следва да са гладки. Именно такива патологични промени ще установява новият образен методи и те ще се ползват за оценка на риска от шизофрения.

 

Разработващите метода учени уточняват, че той няма да може да се прилага като самостоятелна диагностична техника при профилактични изследвания за шизофрения. Резултатите от него обаче ще може да се ползват като много показателна допълваща информация към други изследвания и комбинацията от тях ще дава много по-достоверна информация за риска от заболяването преди то да се е проявило.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Шизофренията често показва зависимост от наследствени фактори. Профилактиката и ранното й диагностициране при наследствено обременени хора се считат за много ефективни методи за борба с нея. Те дават далеч по-задоволителни резултати от прилаганите днес форми на лечение. В повечето случаи заболяването може да се контролира, но не и да се излекува напълно. Затова на методите за по-успешното му профилактиране се залагат огромни надежди.

 

Шизофренията е прогресивно заболяване, започващо проявяването си с едва доловими промени в поведението на човека. Сред засегнатите има хора на всякаква възраст. Симптомите й обаче се припокриват с тези на много други психически и поведенчески нарушения и заболявания. Затова само по тази симптоматика да се предвиди навреме кой е застрашен реално от шизофрения е много трудно. Учените разчитат, че посоченото диагностично изследване ще помогне оценката на риска от шизофрения да стане по-акуратна в бъдеще.