Клетките съдържат 3 основни вида РНК – матрична (информационна), транспортна и рибозомна. Рибозомната РНК е в най-голямо количество, както е и най-стабилна от трите вида. Тя съществува свързана с протеини в големи структури, наречени рибозоми. Рибозомите са фабриките, в които се произвеждат протеините в клетката. В черния дроб, например, рибозомите може да наброяват повече от 10⁶ във всяка от клетките му, като всяка съдържа 50% РНК и 50% протеини.
 
Размерът на рибозомите, РНК и на други големи молекули, обикновено се изчислява и обозначава в Сведбарг единици (S). Интересното за тази единица е, че тя определя не само големината на молекулата, но и нейната форма. Тази нейна особеност, определя и факта, че събирането на 2 Сведберг молекули невинаги е равно на сбора, който бихме получили в математиката. Тоест 2+2 в биологията невинаги е равно на 4...
 

Рибозомите в еукариотните клетки имат S стойност равна на 80. Те са изградени от две единици – едната 60 S, а другата 40 S. Субединицата, която е 60 S съдържа 3 парчета РНК – първото 28 S, второто 5,8 S и третото 5 S, както и около 50 протеина в състава си. По-малката рибозомална субединица е 40 S и съдържа само едно парче РНК, което е 18 S и около 33 протеина.

NEWS_MORE_BOX
 
В прокариотните клетки рибозомите са по-малки - 70 S, като съдържат отново 2 субединици от по 50 S и 30 S. Голямата субединица съдържа парчета РНК с по 23 S и 5 S и 34 протеина, а малката има само едно парче от 16 S и 21 протеина.
 
Размерът и протеините на рибозомите, които се намират в митохондриите наподобяват тези в прокариотните клетки.
 
Малките рибозомални субединици имат места за свързване с мРНК, тРНК и специализирани белтъци, иницииращи синтеза на протеини. Големите рибозомални субединици имат ензимна активност за фактическото синтезиране на белтъците.