Рефлексът за повръщане може да се активира при различни стимули – например силно разтяга на стомаха и началната част на тънкото черво, както и при механично дразнене на задната част на фаринкса – например при преглед на гърлото с шпатула.


Други причини за стимулиране рефлекса на повръщане е силното възбуждане на вестибуларните рецептори – към органа, отговарящ за равновесието. Друга причина, която води до чувство за гадене, евентуално и повръщане е силна болка в някои органи и системи – например главоболие, болка в областта на матката по време на менструация и други.


При възбуждане на центъра на повръщане винаги се развива една и съща двигателна реакция, а именно започват перисталтични съкращения от средата на тънкото черво, които се разпространяват посока стомах и хранопровод. Долният сфинктер (стеснение) на стомаха се отваря, а стомашната мускулатура се отпуска. Последва форсирано вдишване, при което диафрагмата слиза надолу към коремната кухина и налягането се покачва, предизвиквайки придвижване на стомашното съдържимо към хранопровода с мощно съкращение на гастралната мускулатура.В тази описана фаза на акта на повръщане дишането се потиска. Това е защитна реакция, която осигурява предотвратяване попадането на повърнати материи в трахеята.


Непосредствено след нахранване настъпва увеличение на перисталтиката в тънкото черво, което движение се стимулира от разтягане стената на стомаха. Основната роля на тънкото черво е да продължи разграждането на хранителната хапка, която се нарича химус. Осъществява се резорбция на голям обем хранителни вещества, а остатъците се придвижват към дебелото черво.


Тънкочревната стена извършва сегментарни движения, които водят до размесване на хранителните частици и максимален контакт с чревната стена, което осигурява благоприятни условия за резорбция.


Пасажът на храната по хода на тънкото черво също има различна продължителност. Така храна, която е богата на мазнини, се придвижва по-бавно от храни, които са богати на фибри.


Силното разтягане на чревната стена, увреждането ѝ от различно естество – например бактериални инфекции, може да предизвика пълно потискане на мотилитета и води до задържане на чревното съдържимо, което от своя страна води до затваряне на порочния кръг и влошаване на състоянието в още по-голяма степен.