Рибозомите прикрепени към мембраните на гранулирания ендоплазмен ретикулум (грЕР) синтеризат белтъци (протеини).
 
Тези белтъци навлизат в цистерните на ендоплазмения ретикулум (ЕР) и претърпяват определени промени. При синтезата на секреторни или протеини за клетъчната мембрана, първата синтезирана група от 20-25 хидробофни аминокиселини в началото на пептида се нарича сигнален пептид. Той се свързва с рецептор от мембраната на грЕР и подава информация (сигнал) как новосинтезирания белтък да се подреди и позиционира в цистерните на ретикулума. По-просто изградените секреторни протеини остават в цистерните както са синтезирани. По-сложно изградените протеини, обаче, се разпростират по мембраната съгласно подадения сигнал и функционалните участъци, които трябва да заемат. Това закрепване и разпростиране на по-сложните протеини се означава като контранслационно закрепване. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
В случай, че сложният протеин не послуша „съветите“ на сигналния пептид и не се разположи правилно, сигналният пептид излъчва втори сигнал, който спира новосинтезирания протеин на място и прекратява неговото доизграждане. Този втори сигнал има коригираща функция и не позволява синтезирането на ненужни или дефектни протеини. След приключване на белтъчната синтеза, рибозомите – изпълнили вече своята функция, се оттеглят в цитозола, а новосинтезираните протеини се подлагат на модификация от разположените в ЕР ензими. Тези модификации включват глюколизиране, образуване на бисулфидни и водородни мостове, огъване на новосинтезираните протеини и др. Ако новосинтезираният протеин не е подходящо модифициран, той не напуска цистерните на ЕР. Като изключим постоянно включените в мембраните на грЕР протеини, новосинтезираните протеини се освобождават от него и се насочват към апарата на Голджи в рамките на няколко минути.