Протеините представляват по-голямата част от сухата маса на клетката. Те участват в редица биологични процеси. Характеризират се с множество и разнообразни функции.

Протеините определят формата и структурата на клетката. Те са изградени от 20 вида аминокиселини, свързващи се помежду си в полипептидни вериги чрез пептидни връзки.

Отговорност за изпълнението на всичките им функции има пространствената структура на всяка белтъчна молекула. Разглеждат се няколко типа равнища на структурна организация на протеиновата молекула. Известни са първична, вторична, третична и четвъртична структура на белтъците. Всеки организъм получава от родителите си наследствена програма, която включва инструкции за първичната структура на неговите белтъци.

Или с други думи, това е точната последователност на свързване на отделните аминокиселинни остатъци. В природата белтъците не се срещат в първична структура.

Голяма част от протеините представляват глобуларни белтъци. Като такива те изпълняват своята каталитична функция. Много важна е и тяхната транспортна функция. Белтъците пренасят по кръвен път различни вещества - например хемоглобинът пренася кислород и въглероден двуокис.

Повишен синтез на протеини в цитоплазмата на клетките може да доведе до неблагоприятни последствия за организма. Такива могат да бъдат например:

NEWS_MORE_BOX

 

  • Хронични възпалителни заболявания. Това води до натрупване на хронични B-лимфоцити в междуклетъчното пространство на органите.
  • Алкохолен хепатит - в този случай протеините се натрупват в цитоплазмата на хепатоцитите.
  • При бъбречни заболявания - наблюдава се масивно количество протеини в урината (т.нар. масивна протиенурия). Такова състояние се наблюдава при хиалиннокапчестата дегенерация.


Белтъците могат да загубят своята структура под действието на различни химични и физични агенти. Този процес се нарича денатурация на протеиновата молекула.Такива агенти са висока температура, киселини, основи, лъчения. При този процес белтъците губят своята биологична активност.

Денатурацията може да бъде обратима. След отстраняването на потискащият фактор, настъпва процес на ренатурация и възстановяване на първоначалната белтъчна структура.