Колоректалният рак е широко разпространен в световен мащаб, което подчертава важността на скрининговите програми, които се провеждат след 50-годишна възраст. Той е една от водещите причини за леталитет, тъй като е свързан с поява на метастази или повторна поява на тумора, въпреки отстраняването.

 

Открити са клетките, които предизвикват метастази


Изследователи от Института за биомедицински изследвания в Барселона са открили клетки в областта на тумора, които предизвикват поява на метастази. Раковите заболявания се характеризират с нарушена клетъчна регулация, повишен и неограничен растеж и размножаване. Благодарение на генетичното изследване на различните клетки, учените са открили няколко вида, наречени HRC, които се разпространяват в други части на червата и дори в други органи. Проучването, публикувано в сп. Nature, е установило именно тази популация от туморни клетки и е показало при лабораторни модели, че при тяхното отстраняване не възникват метастази.

 

Днес вече са разработени терапевтични средства за имунотерапия, които са способни да елиминират тези HRC клетки. Учените поясняват, че ако имунотерапията се използва още в ранните етапи, дори преди хирургичната интервенция, това би могло значително да подобри прогнозата на пациентите с рак на дебелото черво. В началните етапи тези клетки, които вече са се разпространили от първичния тумор, все още не са се адаптирали към новата микросреда, за да могат да се защитят ефективно и са уязвими към имунотерапевтичните средства, така че именно тогава ефективността на този терапевтичен подход е по-голяма.

 

Експертите са съгласни, че това е клинично изследване върху лабораторни модели и резултатите трябва да бъдат потвърдени в реални условия. Все още трябва да се изяснят причините за появата на тези клетки с висок капацитет за рецидиви, след като са мигрирали до черния или белия дроб, където се активират, за да образуват метастази. Има и друг начин за атакуване на тези клетки - създаване на терапевтични средства, които също могат директно да ги унищожат, дори когато те вече са изработили защитни механизми срещу имунотерапия. Също така се предполага, че други тумори в други части на тялото могат да следват същия модел на разпространение. Например при рак на панкреаса, тъй като клетките, които водят до развитие на метастази, са много подобни на тези, които се срещат при най-агресивния рак на панкреаса.

 

Референции:

https://www.sabervivirtv.com/actualidad/identificadas-celulas-provocan-metastasis-cancer-de-colon_7703

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05402-9