Какво представляват полетата за лечение на тумори?

Полетата за лечение на тумори са нов вид лечение на рак. За разлика от много други терапии обаче, това лечение е неинвазивно и по същество без нежелани реакции (с изключение на леко дразнене на кожата). Тази терапия използва променливи електрически полета с нисък интензитет и средна честота, за да наруши клетъчното делене на раковите клетки, без да засяга нормалните клетки.

 


Понастоящем терапията е одобрена за мултиформен глиобластом (най-честият и агресивен вид рак на мозъка) и неоперабилен плеврален мезотелиом. Това лечение на тумори се проучва и при други видове рак, като недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на панкреаса и рак на яйчниците.

 

Полетата за лечение на тумори понякога се наричат "четвъртият метод" на лечение на рак, присъединявайки се към хирургия, лъчетерапия и системни лечения (химиотерапия, таргетна терапия, хормонална терапия и имунотерапия). Тъй като както честотата, така и степента на преживяемост от рак нарастват, изследователите проявяват особен интерес към лечения, които имат по-малко неблагоприятно въздействие върху качеството на живот на пациентите, живеещи с рак.

 

Полетата за лечение на тумори са проучени за първи път в предклинични проучвания (лабораторни изследвания и изследвания върху животни) в началото на новия век и е установено, че пречат на деленето на раковите клетки, както и че правят раковите клетки по-чувствителни към химиотерапия. В допълнение към локалното лечение на рак, се смята, че полетата за лечение на тумори могат да повлияят на рака и в други части на тялото, като задействат имунната система (абскопален ефект).

 

Полетата за лечение на тумори (Optune) първоначално са били одобрени през 2011 г. за лечение на рецидивиращ мултиформен глиобластом. По онова време одобрението на лечението се е основавало на подобни нива на преживяемост в сравнение с други лечения, но с възникване на по-малко странични ефекти.

 

Последвалите проучвания обаче са установили, че полетата за лечение на тумори могат да подобрят както преживяемостта без влошаване, така и общата преживяемост при пациенти с тези мозъчни тумори. Подобрената преживяемост (повече от два пъти в сравнение с тази, наблюдавана при предишни терапии) е довела до одобрението на полета за лечение на тумори и за лица с новодиагностициран глиобластом. Полетата за лечение на тумори също са одобрени за неоперабилен плеврален мезотелиом.

Какви са употребите и ефективността на полетата за лечение на тумори?

Полетата за лечение на тумори са одобрени както за новодиагностициран (в комбинация с темозоломид), така и за рецидивиращ глиобластом, както и за неоперабилен плеврален мезотелиом, и се изследват при недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на панкреаса и мозъчни метастази, дължащи се на рак на белия дроб. Най-добрата електрическа честота, използвана при терапията, обаче варира в зависимост от конкретния вид рак.

 

Както вече беше отбелязано, полетата за лечение на тумори са били одобрени за първи път за рецидивиращ глиобластом не на базата на по-голяма ефективност, а на подобна ефективност на тази при други лечения, но с по-малко странични ефекти. Последвалите проучвания обаче са установили, че лечението е по-добро от наличните по-рано лечения и сега се предлага на пациенти, които имат новодиагностицирани тумори. При тези пациенти, които са новодиагностицирани, полетата за лечение на тумори започват да се прилагат след операция и лъчетерапия и заедно с лечение с темозоломид.

 

Изследванията са установили, че пациентите, които са получили лечението, са имали повече от два пъти по-високи нива на 1-годишна и 2-годишна преживяемост в сравнение с тези, които не са били подложени на терапията.

 

Проучване от 2017 г., публикувано в JAMA, е сравнило резултатите при пациенти с новодиагностициран глиобластом, които са получили само поддържаща химиотерапия с темозоломид, с тези на пациенти, които са получили комбинацията от темозоломид и полета за лечение на тумори. Комбинацията от темозоломид и полета за лечение на тумори е довела до значително подобрена обща преживяемост, както и преживяемост без прогресия на заболяването.

 

Последващо проучване на новодиагностицирани пациенти с глиобластом през 2018 г. е установило, че въпреки че комбинацията от лечение с темозоломид и полета за лечение на тумори (за разлика от темозоломид самостоятелно) не оказва никакво отрицателно въздействие върху качеството на живот на пациентите. Лицата, които са били лекувани с комбинацията от лечения, всъщност са били в по-добро физическо и емоционално състояние и са страдали от по-малко болка.

 

Референции:
1. Burri SH, Gondi V, Brown PD, Mehta PM. The Evolving Role of Tumor Treating Fields in Managing Glioblastoma: Guide for Oncologists. American Journal of Clinical Oncology
2. Stupp R, Talilibert S, Kanner A, et al. Effect of Tumor-Treating Fields Plus Maintenance Temozolomide vs Maintenance Temozolomide Alone on Survival in Patients With Glioblastoma: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017
3. Taphoorn MJB, Dirven L, Kanner AA, et al. Influence of Treatment With Tumor-Treating Fields on Health-Related Quality of Life of Patients With Newly Diagnosed Glioblastoma: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Oncology. 2018
4. Verywell Health. Tumor Treating Fields (TTF) to Treat Cancer