Статистическите данни за продължителността на живота показват, че жените обикновено живеят по-дълго от мъжете. Това им предимство се обуславя от специфични особености на
организма и промени, водещи началото си още от детска възраст. Те са толкова сериозни, че дават на малките момичета много по-високи шансове да преживеят епидемии и други природни бедствия, в сравнение с шансовете на момчетата.

 

Разглеждайки тази особеност, учените правят интересно заключение. Факт е, че в детска възраст поведенческите различия между двата пола са пренебрежимо малки. Според учените това означава, че по-високата приспособимост и предимаствата на женския организъм по отношение на физическата и емоционална издръжливост се дължат изцяло на биологичните особености на женския пол.


 

Данните са получени от мащабно съвместно проучване на научни екипи от университети в Дания и САЩ. То проследява последствията от няколко големи бедствия в историята на човечеството през последните 200 години, в това число няколко големи епидемии от вирусни и бактериални заболявания, взели сериозен брой жертви. Логично, не са взети под внимание войните, когато жертвите са били предимно мъже.

 

Установено е, че независимо колко голяма е смъртността от различните бедствия, оцеляват повече жени и те живеят по-продължително в периода след катаклизмите. Конкретните данни сочат, че продължителността на живота на женския пол в периоди на сериозни епидемии и други бедствия е с поне 4 години по-дълга от тази на мъжкия пол.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Разглеждайки данните по възрастови групи, учените установяват, че най-голям процент от оцелелите при най-сериозните бедствия в историята на човечеството са момичета и млади жени до 20-годишна възраст.

 

Предполага се, че най-голяма роля за тази зависимост имат някои чисто генетични и хормонални особености на младия женски организъм. Те позволяват по-голяма адаптивност към променящите се условия на средата и по-голяма устойчивост към неблагоприятните такива.

 

В тази връзка учените посочват доказания ефект на женския полов хормон естроген за укрепване на имунитета и повишаване устойчивостта към инфекциозни заболявания. Това дава на младите жени естествено предимство, каквото мъжките полови хормони не могат да подсигурят за мъжете.

 

Данните от интересното проучване са оповестени в журнала Proceedings of the National Academy of Science. Те са поредното доказателство за това, че определенеието „слаб пол“ за жените в някои случаи е меко казано несъстоятелно. Остава да се надяваме, че няма скоро да се наложи това отново да се доказва на практика.