Брашно, произведено от насекомото Tenebrio molitor, по-известно като брашнен червей, може да помогне за превенция на захарен диабет тип 2, установяват учени от Изследователска група за биореактори (BIO-110) към Университета на Гранада (UGR)

 

Изследователите успяват да идентифицират пептиди, част от протеиновата фракция на насекомото Tenebrio molitor, които могат да имат превантивен ефект срещу заболяването диабет.


 

Използваният субстрат е брашно от насекомото, с което учените са се снабдили посредством европейска пионерска компания в развъждане на насекоми в индустриален мащаб.

 

Производството на продукти от насекоми е по-устойчив и икономичен начин за получаване на източници на протеини.

 

Захарен диабет тип 2 е едно от най-често срещаните нарушения в днешно време. От това заболяване са засегнати повече от 400 милиона души в света.

 

Разтворите, прилагани понастоящем за неговото лечение, са инсулинови инжекции или приложение на различни перорални лекарства, които действат чрез инхибиране на ензими като DPP-IV или глюкозидаза, или хормонални аналози, участващи във възстановяването на инсулиновата активност. Този вид активност е определящата характеристика на заболяването.

 

Много от наличните методи на лечение обаче предизвикват нежелани реакции.

 

Вероятността за използване на пептиди, получени от диетични протеини, които биха могли да инхибират съответните ензими и по този начин да генерират антидиабетичен ефект при пациента, активно се проучва.

 

Позитивите при този метод са липсата на странични ефекти и относителната лекота, с която тези пептиди могат да бъдат получени, с помощта на естествени протеини.

 

Проведеното проучване от Университета на Гранада се основава на възможността за получаване на пептиди с антидиабетичен капацитет и оптимизиране на освобождаването на пептиди, съдържащи се в протеина на Tenebrio molitor, посредством ензимни процеси.

 

Учените успешно успяват да получат протеинови хидролизати от насекоми със стойности на биоактивност, доближаващи се до тези на традиционните източници. Те посочват възможността за получаване на по устойчив източник на протеин.

 

Идентифицирани са седем инхибиторни пептида на ензима DPP-IV със средна дължина от 5 аминокиселини и шест инхибиторни пептида на ензима глюкозидаза със средна дължина между 2 и 4 аминокиселини.

 

Източници:

https://www.ugr.es

https://www.mdpi.com/2304-8158/9/8/983

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096030852030465X?via%3Dihub

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/FO/D0FO00734J

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/FO/D0FO02696D