Към групата на предните коремни мускули причисляваме 5 такива. Това са правият коремен мускул (Rectus abdominis), пирамидален мускул (Piramidalis), външните (External oblique muscles) и вътрешни коси коремни мускули (Internal oblique muscles) и напречните коремни мускули (Transversus abdominis).
 
Правият коремен мускул (Rectus abdominis) заема най-предната част в описваната област и е изграден от 8 „плочки“ – разположени симетрично по 4 от двете страни на бяла линия, наречена Линия Алба. Това е сухожилна линия, която преминава вертикално от гръдната кост през средата на корема и надолу и за която се захващат някой от мускулите на корема. Правият коремен мускул води своето начало от лонната кост и завършва захванат за долната част на гръдната кост. Той играе важна роля в огъването на гръбначния стълб и навеждането ни напред, както и в много от останалите функции общи на мускулите на корема – участие в дишането, изхвърлянето на екскременти, кашлянето и раждането. Отстрани мускулът е ограден от две вертикални сухожилни линии, подобни на Линея Алба и наречени Линеа семилунарис (Linea Semilunaris). За да се очертаят 8-те „плочки“ на корема, двете Линеа семилунарис се свързват помежду си с 3 хоризонтални сухожилни линии, чието наличие може лесно да се види при хора с ниско количество на мазнините в областта на корема и натрупана мускулна маса.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Пирамидалният мускул (Piramidalis) е малък мускул, който е разположен в основата на Правия коремен, като води своето начало от пубиса и завършва в долната част на Линеа Алба. Описаните два мускула – Правият коремен и Пирамидалният, са обградени от сухожилните влакна на останалите три мускула, като това обграждане е специфично за горните три части на Правия коремен мускул и изградено по различен начин за най-долната част на Rectus abdominis и Пирамидалният мускул.