Здрав дух – здраво тяло! Тази всеизвестна сентенция изразява връзката и  единството на два огромни и необятни свята - на възвишеното и тленното у нас. И колкото и безкрайни и неразкрити да са дебрите на човешкото съзнание, морална сила и дух, толкова неоткрити и предизвикващи са и механизмите на съвършената машина - човешкото тяло. И въпреки, че човешкият дух и поведение също се подчинява на определени механизми и принципи, изначалното структурно сходство на човешките организми ни позволяват да разгледаме нашето тяло детайлно и в подробности. Това и ще направим.
 

Системите в човешкия организъм

Различията във външните белези, като цвят на кожата, размери и маса на тялото, цвят на очите, форма на отделни части на тялото като нос, скули, лице и много други, не променят организмовото сходство на индивидите от вида Homo sapiens. Всички ние, като представители на този вид, сме изградени от различни по устройство системи, изпълняващи определена и жизненоважна функция. Идентифицирани са няколко системи – нервна, ендокринна, опорно-двигателна, храносмилателна, сърдечносъдова, дихателна, отделителна и полова. Всички те, подпомогнати от допълнителни фактори и инструменти, като телесните течности, кожата, анализатори и други, спомагат за цялостното ни съществуване и развитие.
 


Органите

Всяка от описаните системи представлява синхронизирано действие на отделни органи, чието здраве и нормална функция обезпечават добрата работа на системата като цяло и съответно на целия организъм. Органите в една система имат сходна функция и цел – да поддържат и обезпечават някои от необходимите процеси в организма – дишане, отделяне, движение и други.

NEWS_MORE_BOX


 

Тъканите

Всеки орган, от своя страна е изграден от различни по вид тъкани, чиито брой и разновидност зависят от вида на органа и функцията, която той изпълнява. Тъканите са изградени от сходни по структура и функция клетки заедно с прилежащото им междуклетъчно вещество. Тези клетки, в повечето случаи, имат и сроден зародишен произход.
 

Клетките

Клетките определят диференцирането на тъканите и техните специфични способности. Устройството на клетката, нейната форма, размери, функция на определени органели, делене и други са специфични според специализацията на клетката, но принципното устройство е еднакво – клетъчна мембрана, цитоплазма и ядро.
 

Наследствена информация – ДНК, гени, хромозоми

Наследствената информация се съхранява в ядрото на клетката. Точното предаване на информацията от всяка клетка към нейните дъщерни такива, обезпечава запазването ни като вид. Точността на тази информация във всяко следващо поколение осигурява нормалното функциониране на организма като цяло и запазването му във вида, в който сме свикнали той да съществува и действа. Гените ни, обаче, са и мястото, където с незабележими стъпки, протича усъвършенстването ни като вид, нашето приспособяване към непрестанно променящите се условия на средата и нашата еволюция.