Чрез поредица от експерименти с въздействие върху назалната лигавица при животински модели се установява връзка между ограничаване на стресовите фактори и съответно значително понижаване на т. нар. кортикотропин рилизинг фактор. Последният има отношение към стимулиране отделянето на хормона на стреса – кортизол, който от своя страна води до увеличаването и дегранулацията на мастоцитите, клетки имащи отношение към алергичните реакции.


Повишената склонност към проява на алергични реакции може да бъде свързана с освобождаващия се кортикотропин рилизинг фактор, предполага проучване, публикувано в International Journal of Molecular Sciences. Тези открития могат да помогнат за изясняване на механизма, чрез който факторът индуцира пролиферация на мастоцити.


„В ежедневната си практика срещам много пациенти с алергии, които споделят, че симптомите им са се влошили поради психологически стрес", заявява водещият изследовател Мика Яманака-Такаичи, аспирант от катедрата по дерматология в градския университет в Осака. Това е и причината за стартиране на проучването.Заедно с професор Дайсуке Цурута, към същата катедра, Такаичи предполага, че поради ролята си в индуцирането на мастоцитна дегранулация в човешката кожа споменатият фактор може да участва и в утежнени от стреса назални алергии.


Когато към органна култура се добавя кортикотропин рилизинг фактор се установява значително увеличение на броя на мастоцитите, както и дегранулация (с отделяне на хистамин). При изследването на възможни терапевтични подходи се вижда и ефектът на фактора върху мастоцитите, блокирани от инхибиране на конкретен ген или с добавка на неутрализиращи антитела.


In vivo екипът установява увеличаване на броя на мастоцитите и дегранулация в носната лигавица при животински модели, подложени на стрес и чрез допълнително въздействие с анталармин.


В допълнение към разбирането на ефектите, които стресът има върху предразположеността към алергии, учените откриват обещаващ терапевтичен потенциал при молекули като анталармин. По този начин подобен тип вещества могат да бъдат използвани за лечение при пациенти с проявяващи се алергии.


Източник:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210325101204.htm


Mika Yamanaka-Takaichi, Yukari Mizukami, Koji Sugawara, Kishiko Sunami, Yuichi Teranishi, Yukimi Kira, Ralf Paus, Daisuke Tsuruta. Stress and Nasal Allergy: Corticotropin-Releasing Hormone Stimulates Mast Cell Degranulation and Proliferation in Human Nasal Mucosa. International Journal of Molecular Sciences, 2021; 22 (5): 2773 DOI: 10.3390/ijms22052773