Пробиотиците са живи микроорганизми, от които има много ползи за здравето, когато ги приемаме с храната. Те могат да се набавят както от добавки, така и от ферментирали продукти. Няколко проучвания са установили, че пробиотиците помагат за контрол на телесното тегло и загуба на мазнините в коремната област.

 

Стотици микроорганизми съставят чревния ни микробиом. Повечето са полезни бактерии, които произвеждат витамин В и витамин К. Те са важни за разграждане на фибрите и ги превръщат в късоверижни киселини, например маслена киселина. В микробиома ни има две основни семейства бактерии: bacteroidetes и firmicutes. Изглежда, телесното тегло е свързано с баланса на тези две семейства бактерии. Установено е, че при затлъстяване се променя и съставът на чревния микробиом - преобладават firmicutes и намаляват популациите на bacteroidetes. Затлъстяването е свързано с намалено разнообразие на чревния микробиом, което, от своя страна, благоприятства допълнителното покачване на телесното тегло.


 

Пробиотиците влияят на апетита и усвояването на енергия чрез производството на ацетат, протионат и маслена киселина. Някои пробиотици намаляват абсорбцията на мазнините, приети с храната, което увеличава отделянето на мазнини с изпражненията. По този начин те правят така, че да усвояваме само малка част от калориите, които приемаме. Освен това, пробиотиците увеличават отделянето на хормони, които регулират апетита, например глюкагоноподобен пептид 1 и пептид YY, които, когато са в по-високи нива, благоприятстват горенето на калории и мазнини.

 

Пробиотиците повишвават нивата на белтъци, които регулират натрупването на мазнини - такива са ангиопоетин подобен протеин 4, който е свързан с намалено складиране на мазнини.

 

Тъй като затлъстяването е свързано с възпалението, чрез подобряване на чревното здраве, пробиотиците намаляват системното възпаление, с което предотвратяват затлъстяването. Установено е, че приемът на лактобацили помага за намаляване на коремните мазнини. Консумацията на йогурт, който съдържа Lactobacillus fermentum и Lactobacillus amylovorous намалява коремните мазнини с 3-4% в рамките на 6 седмици. От всички други пробиотични бактерии, обаче, най-голяма ефект е показал Lactobacillus gasseri, който най-значително предотвратява затлъстяването. Проучване, в което 210 участници са приемали пробиотик, съдържащ тази бактерия, е показало значително намаляване на телесното тегло и мастната тъкан около органите, индекса на телесна маса и обиколката на талията и ханша.

 

Референции:

https://www.healthline.com/nutrition/probiotics-and-weight-loss#how-probiotics-affect-body-weight

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6412733/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7465252/