Живите организми са в постоянен контакт, както помежду си, така и с околния свят. Това е предпоставка за предаване или приемане на различни патогени, както се вижда покрай пандемията, причинена от SARS-CoV-2.


Без имунната система животът би бил невъзможен, тъй като различните бактерии, вируси, чужди тела и други патогени от всякакъв вид предлагат твърде голямо разнообразие от проблеми за здравето. Имунната система е представена от различни видове клетки и органи. Органите биват централни и периферни и в тях се осъществява деленето и специализирането на различните клетки, участващи в имунния отговор. Централните органи са два - тимусна жлеза и костен мозък, а периферните биват всички лимфни възли, съдове, слезката (далак) и така наречената мукозо-асоциирана лимфоидна тъкан (МАЛТ)


Тя представлява струпвания от имунни клетки в лигавиците на различни органи и системи, като например храносмилателната. В нея тези струпвания се наричат GALT (Gut-associated lymphoid tissue), а съществуват и други. Друг добър пример за мукозо-асоциирана лимфоидна тъкан са сливиците. Те са три чифта - лингвални (в задната част на езика), фарингеални (в гълтача) и небцови. Заедно те образуват така наречения „пръстен на Валдайер“.Ролята на сливиците е при попадане на антиген през устата или носа, той да бъде спрян още там, преди навлизането му по-дълбоко в организма. В сливиците има струпване на бели кръвни клетки, като Т- и Б-лимфоцити. Ако бъдат премахнати сливиците, тяхната роля не изчезва, а се поема от острови от имунни клетки, разположени в околните тъкани. 


Защо бихме премахнали сливиците, ако ни предпазват от вредите около нас?


Сливиците могат да се възпалят. Състоянието се нарича тонзилит. Един от характерните симптоми на възпалението е подуването, т.е. сливиците нарастват и могат да създадат проблеми, например с дишането. Други такива са болката и зачервяването. Например при хроничния тонзилит при деца („третата сливица“) дишането през носа е затруднено и децата спят с отворена уста и хъркат. Някои тонзилити могат да доведат и до други заболявания, например отит.


При нефункционално лечение с лекарства, може да се наложи оперативна интервенция и изваждане на сливиците. Процедурата се нарича тонзилектомия.