Хиперлипидемията е термин, който обхваща различни генетични (наследствени) и придобити заболявания, които описват повишени нива на липиди (мазнини), включително холестерол и триглицериди в тялото. Това е много често срещано разстройство.

 

Хиперлипидемията сама по себе си не причинява критични симптоми, но наличието ѝ често води до сериозни заболявания, които в крайна сметка могат да причинят фатален изход. За да бъдат намалени нивата на заболеваемост и леталитет, свързани с това състояние, е изключително важно да бъде поставена ранна диагноза и да бъде предотвратено прогресиране на заболяването.


 

Чрез огромен набор от опити и проучвания е доказано, че повишените нива на LDL-холестерола (липопротеини с ниска плътност) увеличават риска от развитие на атеросклеротични плаки и последващо съдово заболяване. В ярък контраст HDL-холестеролът (липопротеини с висока плътност) подпомага регулирането на нивата на холестерола като пренася холестерола далеч от клетките и обратно до черния дроб, където той или се разпада, или се превръща в отпадъчен продукт, като по този начин предотвратява дисбаланси, които биха увеличили риска от атеросклеротично съдово заболяване.

 

Целевите нива на LDL-холестерола на всеки пациент зависят от неговия общ сърдечносъдов риск и терапията трябва да бъде съобразена с конкретния пациент. Контролирането на рискови фактори, като хиперлипидемия, за намаляване на риска от атеросклеротично сърдечносъдово заболяване се нарича "първична превенция". Основанията за понижаване на LDL-холестерола произтичат от широко разпространени епидемиологични данни, които разкриват положителна, непрекъсната корелация между високите нива на LDL-холестерола, сърдечносъдовите събития и леталитета на пациентите.

 

Хиперлипидемията, по-специално повишеният LDL (хиперхолестеролемия), е един от най-често срещаните рискови фактори, допринасящи за развитието на атеросклероза и последващо съдово заболяване. Дефинира се просто като повишени концентрации на липиди или мазнини в кръвта. Множество фактори допринасят за развитието на атеросклероза, включително ендотелно увреждане, хиперлипидемия, възпалителни и имунологични фактори, ерозия или разкъсване на плаки, хипертония и тютюнопушене.

 

Атеросклерозата често остава безсимптомна, докато стенозата на плаката достигне 70 до 80% от диаметъра на съда. Атеросклерозата възниква след подлежащо ендотелно увреждане, което изглежда произтича от загубата на азотен оксид в ендотела. Този процес води до повишено възпаление директно около мястото на нарушението, което позволява натрупването на липиди в най-вътрешния слой на ендотелната стена. След това липидите се поглъщат от макрофаги, което води до създаването на "пенести клетки". Това натрупване на холестерол в "пенестите клетки" причинява последваща митохондриална дисфункция, апоптоза и в крайна сметка некроза на подлежащите тъкани. Гладките мускулни клетки капсулират пакета от "пенести клетки", чрез производство на фиброзна плака, която възпрепятства унищожаването на подлежащите липиди.

 

Тъканният фактор (тромбопластин), наред с повишената активност на тромбоцитите, известен като основен инициатор на коагулацията, увеличава риска от разкъсване на плака и тромбоза. Атеросклеротичните плаки се развиват чрез два различни механизма - по-бавно, хронично натрупване на плаки, което прогресивно води до стеноза на лумена; и остра поява на бърза обструкция на лумена вследствие на руптура на плака и тромбоза. И двата механизма са в състояние да причинят клинично значимо заболяване, на което трябва да бъде обърнато внимание от лекар възможно най-скоро.

 

За повечето пациенти хиперлипидемията е полигенна (зависи от няколко гена) по наследство и проявата на разстройството се влияе значително от фактори като (централно) затлъстяване, прием на наситени мазнини и съдържанието на холестерол в диетата. Друг механизъм включва повишени нива на "apo B-100" липопротеини в плазмата, които може да доведат до атеросклероза, дори когато пациентът няма други рискови фактори. Често има комбинация от генетични фактори и фактори на околната среда, които в крайна сметка допринасят за риска от развитие на хиперлипидемия и сърдечносъдови заболявания.

 

Референции:
1. Ballantyne CM, Grundy SM, Oberman A, Kreisberg RA, Havel RJ, Frost PH, Haffner SM. Hyperlipidemia: diagnostic and therapeutic perspectives
2. Stamler J, Wentworth D, Neaton JD. Is relationship between serum cholesterol and risk of premature death from coronary heart disease continuous and graded?
3. Bakker EA, Lee DC, Sui X, Eijsvogels TMH, Ortega FB, Lee IM, Lavie CJ, Blair SN. Association of Resistance Exercise With the Incidence of Hypercholesterolemia in Men