Причина за дислексията откри френски екип изследователи от Ренския университет и тя се крие в дълбочината на окото и неговите механизми да възприема зрителните обекти и светлината.

 

При дислексия се проявява неспособност да се чете, пише и усвои правопис, независимо от наличието на нормален интелектуален капацитет. Често дислексиците споделят, че буквите за тях се движат и играят, което и прави процеса на четене невъзможен при тях. Понякога те имат проблем с проследяването на предмети от ляво на дясно.


 

В малко изследване, включило 30 души с нарушението и други 30 без, френските учени намират, че дислексиците имат доминиращи кръгли петънца в двете очи, вместо само в едното око. Учените изучавали различната форма на петънцата в дълбочина на очите, където се намират червените, зелени и сини конуси, отговарящи за възприятието на цветовете. 

 

При хората без дислексия те установили, че петното без сини конуси в едното око имало кръгла форма, докато в другото то било продълговато или с неопределена форма. Това означава, че окото с кръгла форма на петното е доминиращо. Нормално е за хората, както доминиращи са едната ръка и единият крак, едното око също да е водещо.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

При дислексиците въпросните петна имали еднаква форма и в двете очи, вследствие на което мозъкът получава две различни картини за едно и също изображение в даден момент.  Тоест мозъкът се обърква, когато няма доминиращо око. 

 

Доминатността вероятно е заложен биологичен и анатомичен механизъм, на който и се базира способността за четене и писане, разсъждават главните изследователи. 

 

Доминиращото петно в едното око създава по-добри връзки между двете полусфери на мозъка и съответно по-ясно зрение.

В научната общност намират откритието на френския екип за вълнуващо, въпреки че се изразяват опасения, че причините за дислексията при различните пациенти едва ли са едни и същи. Данните от изследването показват колко съществена роля има доминирането на едното над друго око при четенето. 

 

Смята се, че дислексията засяга 10% от населението, като се приема, че факторите на околната среда също имат роля за нея. 
Изследването е публикувано в the journal Proceedings of the Royal Society B.