Високите нива на имунни клетки в туморите, наречени неутрофили, са свързани с по-лоша прогноза при пациентите. Скорошно проучване, проведено от Университета в Станфорд, е показало, че модифицирането на тези клетки в мощни антитуморни агенти би позволило ефективно елиминиране на тумора чрез директно инжектиране в неговата локализация.

 

Установено е, че този подход е бил ефективен при лабораторни модели и е осигурил елиминиране на тумора и намаляване на размера и броя на метастазите при рак на кожата, белия дроб, гърдата и дебелото черво. За целите на изследователската дейност са били активирани неутрофилите по такъв начин, че да осигуряват ефективна защита и елиминиране на раковите клетки. Учените са инжектирали едновременно три различни агенти в тумора: първият е осигурявал привличането на неутрофилите към тумора, вторият е стимулирал неутрофилите и техния капацитет да унищожават ракови клетки и третият е подпомагал правилното локализиране на тумора. Фокусът на изследването е бил върху разбиране на механизмите на взаимодействие между имунната система и тумора. Въпреки че имунната система може потенциално да разруши раковите клетки, много от туморите притежават способност да избягват от нейните защитни механизми.


 

Раковите клетки могат да придобият такива характеристики и молекули на повърхността си, че имунната система да не е способна да ги разграничи от собствените тъкани. Именно това е насочеността на иновативните имунотерапевтични подходи срещу рак, които осигуряват необходимата активност на имунната система, за да се справи със супресията и да успее да елиминира самостоятелно туморите.

 

Неутрофилите са съществена част от вродената имунна система. Те осигуряват поддържане на баланса на имунната защита, така че да не настъпи прекалено слаб или прекалено силен имунен отговор. Те могат както да атакуват бактерии и заразени с вируси клетки, така и да потискат имунния отговор и да инфилтрират тумора, което води до по-лоша прогноза. В рамките на проучването, учените са инжектирали, в клетките на лабораторни модели, различни комбинации от молекули, наречени цитокини, които имат способността да модулират имунната защита към ракови заболявания. 

 

Изследователският екип е анализирал действието на комбинация от цитокини - тумор некротизиращ фактор, който насочва неутрофилите към тумора, антитяло, наречено CD40, което активира способността им да атакуват ракови клетки и друго антитяло, което се свързва с повърхността на различни туморни клетки. Резултатите са показали, че при почти всички лабораторни модели се е наблюдавало успешно елиминиране на тумора и повишена преживяемост без рецидиви. Освен това, учените са наблюдавали и потенциалния терапевтичен ефект за превенция на метастазите. Установено е, че при инжектиране на терапията в първичния тумор, се потиска възможността на туморните клетки да се разпространяват в околните тъкани.

 

Предположенията за механизмите на този ефект са, че унищожените ракови клетки и техните антигени навлизат в лимфните възли и активират Т-клетките, което осигурява възможност за елеминиране на далечните метастази. Също така, проучванията са показали, че неутрофилите унищожават туморните клетки посредством стимулация на производството на молекули, наречени свободни радикали, които увреждат ДНК и белтъците на клетките.

 

Референции:

doi.org/10.1016/j.ccell.2023.01.002