Лепенка, която създава ултразвукови изображения на органите в човешкото тяло, проектира екип инженери. Устройството е с размер на щампа и се прилепва към кожата. По този начин може да осигури непрекъснато ултразвуково изображение на вътрешните органи в продължение на 48 часа.

 

Утразвуковите изследвания представляват неинвазивен метод за оглед на вътрешните органи на хората. С помощта на получените изображения интернестите могат да потвърдят или отхвърлят подозирана от тях диагноза, както и да проследяват състоянието на хората.


 

Към момента ехографията се извършва чрез специализирано оборудване, достъпно само в болници и лекарски кабинети.

 

Инженери на Масачузетския технологичен институт обаче, си поставят за цел да направят този метод по-достъпен и разработват нов ултразвуков стикер.

 

Устройството е с размер на печат, което се залепва върху кожата и може да осигури непрекъснато ултразвуково изображение на вътрешните органи в продължение на 48 часа.

 

Изследователите поставят стикерите върху доброволци и отбелязват възможността да произвеждат изображения в реално време с висока разделителна способност. С тяхна помощ успешно се наблюдават големи кръвоносни съдове и по-дълбоко разположени органи като сърце, бели дробове или стомах.

 

Заради силната адхезия на стикерите с повърхността, върху която са поставени, те могат да уловят промените, настъпващи в подлежащите органи, докато доброволците извършват различни дейности, включително седене, изправяне, джогинг и колоездене.

 

Разработената лепенка изисква свързване към специфични инструменти, които да пробразуват отразените звукови вълни в изображения. Това ограничава широкото разпространение на този продукт.

 

Въпреки това дори в сегашната си форма, стикерите биха могли да бъдат от полза на специалистите.

 

Устройствата могат да се прилагат на пациенти в болница, подобно на ЕКГ стикерите за наблюдение на сърцето. По този начин вътрешните органи могат да бъдат под непрестанно наблюдение, без да е необходим техник за задържане на сондата на място за дълги периоди от време.

 

Ако специалистите разработят ултразвукови стикери, които да работят безжично, те биха могли да се използват масово и по този начин да позволят на специалистите да огледат вътрешните органи на хората при извършене на техните ежедневни задачи.

 

Информация за разработката на инжинерите е публикувана в сп. Science.

 

Референции:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo2542