Международен екип от невроучени идентифицира вид мозъчни клетки, непознат до сега на науката. Наименовани - заради причудливата си форма - „шипковидни неврони“, тяхното откритие се явява част от по-голям научен проект към Националните здравни институти, целта на който е да установи разнообразието от неврони в човешкия, маймунския и мишешкия мозък. 

 

Изследванията, публикувани в сп. Nature Neuroscience, свидетелстват, че шипковидният неврон е наличен в човешкия мозък, но липсва при този на мишките (разбира се, поради близката си еволюционнна връзка може да се очаква, че и други примати ще притежават от същите неврони). Това е важна отличителна характеристика поради факта, че мишките често биват използвани в невронауката в ролята си на модели. 


 

Ентусиазирани, учените допускат, че подобни открития ще започнат да хвърлят все повече светлина защо някои експериментални лечения за мозъчни нарушения работят при мишки, обаче се провалят при хората. „За да разберем напълно психиатричните разстройства, трябва да получим достъп до тези специални видове неврони, които присъстват само при хората“, споделя Джошуа Гордън, директор на Националния институт по психично здраве, който помага във финансирането на изследователския екип.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Въпреки че учените още не са съвсем наясно какви са функционалните специфики на неврона, те установяват, че той участва в контролирането на информационния поток в ролята си на инхибитор. Екипът от международни учени достигат до този факт, измервайки елекрическите сигнали на инхибиторната система при трупове. 

 

Само за справка, инхибиторните неврони продуцират невротрансмитери, чиято задача е да хиперполяризират постсинаптичните неврони, т.е. да правят мембранния потенциал по-негативен, което от своя страна причинява забавяне или задържане на невронната активност.

 

Въпреки че представляват само 20-25% от всички неврони в мозъчната кора, инхибиторните са поразително разнообразни: с различни морфологии, размери, модели на свързване и протеинова експресия. Още повече, нарушеното им поведение може да доведе до различни видове невропсихиатрични заболявания, между които шизофрения и Алцхаймер. От тук и ентусиазма на интернационалния екип, натъкнал се на „шипковидните неврони“.