Некрозата е местна смърт на отделни клетки, група клетки, част от орган или цял орган, докато организмът продължава да живее. Може да настъпи внезапно, например когато клетките са подложени на висока температура. Когато промените настъпват бавно, но водят до клетъчна смърт, процесът се означава като некробиоза. Механизмите за развитие на некротичен процес са два:
 • Денатурация - структурата на вътреклетъчните протеини.
 • Ензимно смилане на клетките.
 
Развитието на некрозата зависи от вредния въздействащ агент, вида на засегнатите клетки и общото състояние на организма. Причините за некроза могат да бъдат преки и непреки.
 

Преки причини за некроза

 • Механични въздействия - груб удар, смачкване, раняване. Слаб и продължителен натиск може да доведе до некроза, при условие че общото състояние на организма е увредено.
 • Термични влияния - клетките са чувствителни към висока температура и, в зависимост от вида си, загиват в различни срокове при въздействие на температура от 45 градуса по Целзий.
 • Химични субстанции - много химикали във високи концентрации водят до денатурация на клетъчните протеини.
 • Йонизиращи лъчения - блокират ензимната активност на клетките като предизвикват директна йонизация на химичните им съставки. Това води до отделяне на свободни радикали, увреждащи тъканите.
 

Непреки причини за некроза

 • Спиране на притока на кръв към тъканите. В повечето случаи се касае за запушване на артериални съдове, при което притока на кислород и хранителни вещества към клетките спира.
 • Различни микроорганизми при инфекциозни заболявания отделят токсини. Например туберкулозният бактерии, причиняващ некроза.
NEWS_MORE_BOX

 


 • Панкреатичният сок, активиран от жлъчката, попаднал сред тъканите, причинява некроза на мастната тъкан и паренхима на панкреаса.
 

Видове некроза

 • Коагулационна;  
 • Коликвационна;
 • Казеозна;
 • Гангренна;
 • Мастна;
 • Фибриноидна.