Нарушаването на биологичния ни часовник поради небалансирания начин на живот е пряко свързано с увеличението на случаите на диабет тип 2.

 

Изследователски екип от Университета в Женева и университетските болници в Женева е установил, че нарушенията на биологичния часовник влияят на метаболизма на липидите в клетките, които секретират хормони, регулиращи нивата на глюкозата в кръвта.


 

Сфинголипидите и фосфолипидите са липиди, които са разположени върху клетъчната мембрана.

 

Именно те се засягат при нарушения на биологичния часовник.

 

Тази промяна в липидните профили води до втвърдяване на мембраната на клетките.

 

Липидите изпълняват различни функции в клетките.

 

Те участват в сигналните пътища, чрез които клетките комуникират както една с друга, така и с околната среда.

 

Установено е също, че липидите имат значителна роля в метаболитните нарушения.

 

Лангерхансовите острови са съвкупности от различни видове ендокринни клетки, разположени в панкреаса, които са отговорни за секрецията на инсулин и глюкагон - хормоните, които регулират нивата на кръвната захар.

 

Учените са анализирали осцилационните профили на повече от 1000 липиди в проби от Лангерхансови острови от пациенти с диабет тип 2 и от здрави участници.

 

В живия организъм "централният часовник" в мозъка управлява периферните часовници в клетките на всички органи според външните стимули и влияния.

 

В лабораторни условия учените са пресъздали този централен часовник, за да синхронизират отново функцията на клетките.

 

Установено е, че в лабораторна среда всяка клетка запазва собствения си ритъм и функции, но без цялостна координация.

 

Втвърдяване на мембраната

Сравняването на Лангерхансовите острови на пациенти с диабет тип 2 и здрави участници е показало, че липидните профили се променят през деня много повече, отколкото се е смятало доскоро.

 

Установено е, че не само липидните профили на островчетата при диабетици и недиабетици са били различни, но и начинът, по който те са се променяли в течение на деня.

 

Освен това учените са наблюдавали значителна промяна във времевия профил на фосфолипидите и сфинголипидите.

 

Последните проучвания са показали връзка между тези фосфо- и сфинголипиди и загубата на капацитет за производство на инсулин, което е характерно за диабет тип 2.

 

Проучването е показало, че при Лангерхансовите острови с нарушен биологичен часовник се наблюдава натрупване на фосфо- и сфинголипиди, които допълнително втвърдяват клетъчната мембрана.

 

Това може да наруши способността на клетката да получава сигнали от околната среда и следователно да не е способна да секретира инсулин когато е необходимо.

 

Това проучване за първи път е показало пряка връзка между нарушаването на циркадния ритъм и промените в липидния профил, които са характерни за пациентите с диабет.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3001725