Човечеството ежедневно произвежда и използва огромни количества пластмаса. Тя буквално е включена във всяка част от деня ни – опаковките на храните, съставка на немалка част от дрехите, аксесоари и т.н. 


Ясно е, че пластмасата има изключително вредно влияние за околната среда. От започването на масовото производство досега, огромна част от океаните, реките, горите и други зони са покрити от пластмаса. Все по-често се говори за микропластмаса, намерена в различни животни, води, храни и т.н. 


Полуживотът на пластмасата е изключително дълъг, което означава, че за да бъде разградена самостоятелно, е нужно много дълго време – повече от 100 години. Вредяща на околния свят, пластмасата оказва своето влияние и върху човека. Тя съдържа и отделя немалко количество вредни вещества, включващи такива, увреждащи ендокринната система. Това застрашава живота на човека, а и поколението след него. Вследствие от тези вещества могат да се развият ракови заболявания, диабет, репродуктивни проблеми и неврологични смущения на плода при бременност.


Повече от 1000 химикала, използвани за производството на пластмаса, са вредящи на ендокринната система. Те включват Бисфенол А, фталати, пер- и полифлуроалкилни съединения, диоксини, УВ-стабилизатори и различни токсични метали, като живак и кадмий. Всички те се използват масово за производство на опаковки, строителни материали, подови настилки, хранителна обработка, кухненски съдове, мебели, електроуреди, детски играчки, козметика и текстил – всички, от които части от нашето ежедневие.


Излагане на вредното влияние на пластмасата може да се осъществи през цялата ѝ трайност, от създаването ѝ до рециклирането и премахването ѝ.
Изследването на човешки проби все по-често показва микропластмаса насложена в организма ни. Същата микропластмаса свързва различни вещества и се натрупва и в околния свят, контаминирайки и много други живи организми.

 
Биоразградимата пластмаса, считана за по-екологична и чиста, крие същите ефекти за човека, животните и околната среда. Тя също съдържа химични съставки с токсичен характер и също оказва влияние на ендокринната система.


Последни проучвания показват, че пластмасата сериозно застрашава общественото здраве и бъдещето на човешката популация. По-рано през годината беше направено предложение от някои държави за забраняване на голяма част от вредните пластмаси или тяхното съдържимо.


Нужни са сериозни мерки за ограничаване на употребата и вредните ефекти на пластмасовите отпадъци, за да запазим света, в който живеем, да възвърнем добрите условия за живот и да създадем по-добри за следващите поколения.

 

Източник:

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201215131242.htm