Още Чарлз Дарвин в своя труд „Произходът на човека“ опитва да разнищи въпроса защо музиката има толкова важна роля в човешкото общество. Стига до заключението, че човекът е измислил музиката като средство с репродуктивна цел, знаейки, че тя повишава шансовете за възпроизвеждане.

 

Днес, близо 200 години по-късно, въпросът за влиянието на музиката върху човешкото съзнание все още не е напълно изяснен. Проучвания обаче потвърждават, че Дарвин много правилно е предположил ролята на музиката като средство за повишаване интереса на двата пола един към друг.


 

Способността на един човек да се отдаде дълбоко на музиката, независимо дали като композитор, изпълнител или вглъбен слушател, се разглежда като белег за значителни когнитивни и физически дарби. И двете са характеристики, които човек търси у другия при избор на партньор в живота. Следователно музикалната дарба може да се разглежда като показател за привлекателността на човека.

 

Теоретичната нотка в Дарвиновото предположение вече е потвърдена и на практика. Съвместно проучване на университетите във Виена и Инсбрук (Австрия) доказва, че атрактивността на един човек и впечатлението, което той прави у противоположния пол, са много по-осезаеми под влияние на музиката.

 

За сега този феномен е добре проучен единствено при жените. Установено е, че жените много по-лесно намират мъж, който да удовлетворява изискванията им за дългосрочно партньорство, когато звучи музика.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Чертите на лицето са първата и най-важна физическа особеност, на база на която жените определят един мъж като привлекателен. Целта на научния екип е била да установи как музиката променя възприятията на жените в този аспект. Установява се, че музиката повлиява начина, по който жените възприемат лицето на мъжа и по който оценяват привлекателността му.

 

Ефектът се обяснява с чисто психологическа реакция, провокирана от едновременното влияние на два важни емоционални стимула. Действието на единия стимул, в случая слушането на приятна музика, провокира позитивен отклик в съзнанието на жената, който то подсъзнателно приписва на другия стимул, а именно контакта с мъжа. Така една изцяло подсъзнателна реакция може напълно да промени един изцяло съзнателен избор на жената – изборът на партньор.

 

Този интересен феномен е доказан сред 100 участници в специализираното проучване – мъже и жени. За потвърждаване на резултатите в бъдеще научният екип планира сериозен мащабен преход на проучването с обхващане на много по-голяма група участници. То ще трябва да установи ролята на музиката върху женските възприятия в случаите, когато контактуват с мъже, които имат чисто физически несъвършенства – затлъстяване, бирено коремче и др.