Мускулите на рамото са мускулите, които свързват раменната кост с лопатката (Scapula) и които играят основната роля в придвижването на ръката в рамото – ротация, отвеждането и привеждането на ръката и др.
 
Първият от мускулите – Коракобрахиалис, води началото си от коракоидния израстък на лопатката, продължава по дължината на раменната кост, като се вмъква в плитък канал на костта и завършва на повърхността на хумеруса, приблизително на една трета от дължината ѝ.
 
Делтоидният мускул също спада към описваната група, като той e съставен от три части в зависимост от мястото, на което се закачват. Първата част води началото си от ключицата, втората – от специален израстък (акромион) на лопатката, а третата – от дълъг ръб от задната страна на лопатката. Покривайки рамото, трите части на делтоидният мускул преминават към мишницата и завършват специфичен израстък на раменната кост (Humerus), наречен делтовиден израстък.
 
Друг, по-малък мускул е Терес Майор (Teres Major), водещ началото си от долния ъгъл на лопатката, преминаващ от долната страна на рамото (мястото, където обикновено мерим температурата си с термометър) и завършва в горната част на раменната кост.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Тук се намират и 4 мускула, които се обединяват в групата на Ротаторите. Според името си, те спомагат за ротацията на ръката в раменната става и завършват приблизително на едно и също място – горния край на раменната кост. Първият от тях е Супраспинатус води началото си от горния вътрешен (към гръбначния стълб) ръб на лопатката. Вторият – Инфраспинатус, води началото си от долния вътрешен ръб на лопатката и покрива задната ѝ стена. Тук откриваме и Терес минор (Teres Minor), който води началото си от задната стена на лопатката, а последният в групата – Субскапуларис води началото си от повърхността на fossa subscapularis на лопатката и се залавя за tuberculum minus на раменната кост, като сраства с предната стена на ставната капсула.