Мускулите на главата и шията имат важни функции – завъртането на главата в различни посоки, дъвчене, преглъщане, говор, дори свиркането с уста, намигането и целуването са възможни благодарение на тях. 
 
Мускулите на главата са мимически и дъвкателни. Мимическите мускули са над 20 на брой и са прикрепени с единия си край към кост, а с другия са вплетени в кожата. Чрез своето действие те променят мимиките, което ни позволява да изразяваме емоции – сбръчкваме челото в момент на изненада или сключваме вежди, когато сме недоволни. 
 
Дъвкателните мускули започват от различни части на черепа и се залавят за долната челюст, като спомагат дъвченето и говоренето. Такъв например е т.нар. Темпоралис, който започва от слепоочния дял на черепа, преминава чрез сухожилието си под зигоматичната арка и завършва на мандибулата. Движението на езика във всички посоки, включително и промяната на формата му, избутването на бузите встрани, за да не ги прехапем когато ядем и други, са резултат от действието на специфични мускули на главата.
 
А знаете ли, че трапчинката на брадичката всъщност е външната проява на добре развитите мускули на брадичката. И въпреки, че е генетично обусловена и не можем да я постигнем умишлено, тази трапчинка се получава от мускулите, които стягат брадичката и повдигат централната част на устните ни напред и нагоре.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Мускулите на и около очите, от своя страна, осигуряват както отварянето и затварянето на клепачите, така и движенията на самите очи, включително и завъртането им. Тези мускули осигуряват изключително финото и бързо „настройване“ на окото, разширяване на зеницата и фокусиране на лещите на окото, за да се постигне ясна картина.
 
Към тази група мускули спадат и мускулите на ухото. Тук се намира най-малкият мускул в скелета (около 1 милиметър), както и мускулите, които намаляват амплитудата на вибрации от тъпанчето към вътрешното ухо.