Можем да разделим костите на главата на кости на мозъковия череп и кости на лицевия череп. Костите на мозъков череп са 8 - 4 единични (челна, решетъчна, клиновидна, тилна) и 2 двойни кости (слепоочни и теменни). Те ограждат черепно-мозъчната кухина. 
 
Фронтално, на челото, се намира челната кост. Тя е изключително здрава и е свързана с последвало-стоящите две теменни кости чрез т.нар. коронална сутура. Короналната сутура е зигзагообразен шев, който здраво свързва (неподвижно) челната и теменните кости. При раждането на бебето, именно на короналната сутура е разположена фонтанелата на детето - мек участък от черепа на бебето, необходим за бъдещото здраво оформяне на черепната кутия, който с течение на времето постепенно се втвърдява. Друг важен участък на челната кост са супраорбиталните форамени. Това са малки дупчици, разположени в костта, точно над очните орбити, през които преминават кръвоности съдове и нерви. 
 
Друг важен шев (сутура) на черепа е Сагиталният шев. Това е шевът образуван между теменните (париетални) кости, който осигурява изключително здравото, неподвижно свързване между тези кости.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Също двойни кости в черепа са слепоочните (темпорални) кости. Те се свързват с теменните кости отново в неподвижна връзка – наречена сквамозен шев и се характеризират с редица специфични участъци. Зигоматичният израстък, например, свързва слепоочната кост с кост от лицевия череп, а долночелюстната (мандибуларната) вдлъбнатина е специфичното място за захващане (подвижно) на долната челюст. Слуховият канал пробива именно тази кост на строго определено място, както и на тази кост се намира и мастоидният участък - за него се прикрепват мускули, позволяващи завъртане на главата във всички посоки. За специфична издатина - стилоиден израстък се захващат и мускули, които контролират гласовия апарат и ни позволяват да говорим.