Любопитни проучвания сочат, че малки количества алкохол могат да подобрят говорните ви умения в новоизучаван чужд език. Но все пак бъдете внимателни, положителното влияние на алкохола не е в линейна зависимост от количеството му.

 

Влиянието на алкохола върху когнитивните функции е обект на много спорове в медицинските среди. Докато едни проучвания твърдят, че умерените количества алкохол имат положителен ефект върху способността ни да учим, то други твърдят точно обратно. Дори съвсем малки дози алкохол могат да намалят значително когнитивните функции.


 

Популярните схващания твърдят, че едно малко питие може да ви помогне да се отпуснете и да говорите по-уверено както на своя, така и на чужд език, който изучавате или знаете. Но дали това наистина е така?

 

Екип изследователи от Университета в Маастрихт, Холандия заедно с екип от Кралския колеж в Лондон и Университетът в Ливърпул, решават да проведат изследване, което да даде отговор на този въпрос. Откритията от изследването бяха публикувани в научното списание Journal of Psychopharmacology.

 

Способността да говорите чужд език се управлява от речевия център в главния мозък. Когато някой говори или учи чужд език лексикалният запас на чуждия и на майчиния език се активират по едно и също време в мозъка.

 

Когато това се случва мозъкът контролира кой език да излезе на преден план.


В проучването вземат участие 50 души с майчин език – немски, изучаващи холандски. Една част от тях трябва да изпият малко количество алкохол, а останалите пият охладена вода.

 

Количеството на алкохола било изчислено спрямо теглото.
За експеримента участниците били помолени да говорят на холандски. Разговорът бил записан и оценяван от холандци, които не знаят на кой участник е даден алкохол.

 

Резултатите показват, че тези участници, които са пили алкохол преди експеримента имат по-добри резултати. Те показват по-добри говорни умения според изпитващите. Произношението при групата, пила алкохол е оценено много по-високо в сравнение с групата, в която участниците са пили вода.

 

Същевременно самооценката на хората, изпили малко количество алкохол не се променя. Те не забелязват промяна в говорните си умения.