Невроните в мозъка, които отговарят за основни двигателни функции на тялото, с напредването на възрастта не се рушат – единствено забавят дейността си. Откритието е от значение за възможното предотвратяване на нарушената моторна функция при остаряване.


Двигателните неврони, още наречени мотоневрони, са клетките, които са отговорни за пренасянето на електрически сигнали от централната нервна система към мускули, органи и жлези в тялото, за да стимулират моторната функция на организма. Съществуват два вида двигателни неврони – горни и долни. Те са свързани и не могат да работят независимо един от друг, иначе няма да се изпълни връзката между мозъка и мускулите. Горният вид мотоневрони предава импулси от главния мозък към гръбначния мозък, където ги поемат долните мотоневрони и ги пренасят към съответстващите мускули.


Нормалната функция на тези неврони ни позволяват съзнателно да говорим, да дишаме и да се храним. Отделно от това без тези неврони ние не можем да движим краката си, за да се придвижваме или да движим ръцете си, за да хванем някой предмет.Нарушенията на моторните функции могат да са симтпом на множество увреждания – те могат да са в самите мускули, но често са заболявания или състояния, които предизвикват нарушения в централната или периферната нервна система.


Медицинската наука дълго време е приемала, че с напредването на възрастта тези неврони постепенно дегенерират и се унищожават. Научни изследователи от Института за мозъчни науки Карни към университета Браун, Роуд Айлънд, са стигнали до откритието, че тази общоприета теория не е вярна. Оказва се, че двигателните неврони губят връзката си с гръбначния стълб и това е причината те да губят функцията си. В продължение на времето, те започват да се саморазрушават, като предизвикват глиални клетки да ги атакуват и да предизвикват възпаление.


Но тези клетки продължават да са способни и да има полза от тях, стига да се намери някакъв начин да се свържат отново с гръбначния стълб. Синапсите, които правят тази връзка, се разграждат с времето, но ако се открие начин това разграждане да се спре, ще има още една възможност за терапия на нарушения на двигателната функция при възрастни.


Учените продължават разработването на механизми, които да предотвратят загубата на синапсите с напредване на възрастта.


Научният труд е публикуван в Journal of Clinical Investigation Insight.

 

Референции:
Valdez, G. (2023, May 8) Aging alters mechanisms underlying voluntary movements in spinal motor neurons of mice, primates, and humans. Retrieved 2023, May 12 from https://doi.org/10.1172/jci.insight.168448