Възпаленията в нервните тъкани са сложни процеси, задействащи се в отговор на мозъчни травми, инфекции, натрупване на токсини или активиране на автоимунни състояния. В централната нервна система (ЦНС - главен и гръбначен мозък), клетките на имунната система, отговарящи за възпалителните процеси са представени от неврологичен тип макрофаги, наречени микроглиоцити или микроглия. Те са първата и основна форма на имунна защита в ЦНС.
 
Увреждания на паметта в следствие на неврологични възпаления се наблюдават не само след мозъчни травми, инфекции и интоксикации, но дори в хода на нормалните процеси на  стареене и при невродегенеративни заболявания като Синдром на Паркинсон.
 
Тук се намесват простагландините – цял клас от липидни съединения с хормоно-подобна посредническа и комуникационна функция в човешкото тяло. Преки участници във възпалителните процеси на нервните тъкани, простагландините се смятат за основни двигатели на паметовите нарушения.
 
Повечето невровъзпалителни процеси са пряко свързани с редица когнитивни (умствени) нарушения. Пациенти претърпяли мозъчни травми или инсулт, например, често изпитват значителни паметови нарушения в продължение на седмици и месеци след увреждането. Повишените нива на провъзпалителни цитокини и простаноиди се свързват по сходен начин с когнитивния упадък при заболявания като Синдром на Алцхаймер и някои видове деменция. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Самият невровъзпалителен процес представлява активация (и последствията от нея) на вродения имунитет, насочен към мозъчните тъкани, където настъпват редица промени на клетъчно и молекулярно ниво.
 
За начало на процеса се смята активацията на глиалните клетки, предимно астероцити и микроглия. Техните израстъци хипертрофират и значително увеличават синтезирането и отделянето на провъзпалителните молекули цитокини, хемокини и простаноиди. Често, на този етап се нарушава и пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера и се увеличава броя на навлизащите левкоцити.
 
В тази кратка поредица ще бъдат разгледани действията на някои нестероидни противовъзпалителни средства, които потискат образуването на простагландини с цел предотвратяването на невровъзпалителни нарушения на паметта. Ще бъде разгледан и механизма по който простагландините нарушават формирането на спомени в мозъка.