С понятието „растежен фактор“ се означават вещества, способни да стимулират клетъчен растеж, пролиферация (делене, размножаване), оздравителни процеси, както и клетъчна диференциация – способността на някои клетки, да се превръщат в друг тип клетки със специална функция.
 
Растежните фактори са протеини или стероидни хормони, които се свързват с рецептори по външната повърхност на клетките и играят ролята на извънклетъчни химични сигнализатори, носещи информация за огромен брой реакции и събития.
 
Специфичен подвид растежни фактори са невротрофичните фактори. Те са пептиди или малки белтъци, които поддържат растежа, диференциацията и оцеляването, както на нови така и на развити неврони.
 
В развиващата се нервна система, невротрофичните фактори инициират развитието на централната и периферна нервни системи, както и растежа на невроните и образуването на миелиновата им покривка.
 
В развитата нервна система тези фактори стимулират растежа на невроните, поддържат нормалната им функция, индуцират синаптична пластичност и регулират формирането на дълготрайни спомени.
 
През последните 15 години невротрофичните фактори стават обект на множество изследвания, акцентиращи върху потенциала им за лечение на невродегенеративни заболявания като Синдром на Алцхаймер и Паркинсон. Това се дължи предимно на новооткритата им способност да предизвикват невронна регенерация – възстановяване и поправяне на неврони и техните миелинови покрития.
 
NEWS_MORE_BOX
 
От това откритие насам, науката натрупва все повече доказателства, сочещи към идеята, че невротрофичните фактори се намират и функционират дори извън нервните тъкани. Там те регулират възпалителните процеси, пролиферацията и диференциацията на клетките.
 
Първият идентифициран невротропичен фактор е нервен растежен фактор (НРФ). Основните му функции са свързани с растежа на сетивни неврони, пренасящи информация от сензорните органи към мозъка. Участва пряко и в защитата на някои тъкани, като забавя дегенерацията на холинергични неврони.