Произволен човек чака на опашка за храна – мисли си за здравословна салата, но в последния момент посяга към апетитно изглеждащо парче торта. Емоционално погледнато, решението е сложна смесица от вина, желание и упоритост. От физиологична гледна точка обаче става въпрос за бърза промяна в поведението – вместо наляво, в последния момент ръката бива насочена надясно. Подобни светкавични промени в поведението са от особен интерес за невробиолозите, понеже играят важна роля в заболявания, свързани с обмисляне, планиране и избиране на действия.
 
На 9 март 2017 г. в публикация в журнала Neuron, учени от Salk Institute докладват, че концентрацията на неврохимикала допамин управлява съзнателните решения за действия и поведенчески реакции. В ситуация с ограничен на брой избори за индивида, те разкрили определени концентрации на допамин в мозъка, чрез които може точно и акуратно да се предопредели какво действие ще бъде избрано. Било установено още, че индуцираната промяна в допаминовите концентрации може да променя последващите избори и реакции на организма.
 
Това е от особена важност за разбирането на заболявания, в които съзнанието изпитва затруднения в избора на поведение, движения и реакции – от синдрома на Паркинсон и наркотичните зависимости до обсесивно-компулсивните разстройства
 
Когато се планира волево действие, като връзване на обувките, външната обвивка на мозъка (кортекс) изпраща сигнали към базалните ганглии (свързани с движенията, паметта и емоциите), където посредством невротрансмитера допамин започва планировката на поредица от движения – навеждане, улавяне на връзките, връзване на възли, затягане, изправяне. Невродегенеративните заболявания засягат допамин-отделящите неврони, което силно влошава способността за изпълнение на подобни поредици от движения.
NEWS_MORE_BOX
 
По време на изследването в мозъчните тъкани на наблюдавани обекти били поставени електроди, по-тънки от човешки косъм. Чрез тях се извършвала прецизна циклична волтметрия, която определяла промени в мозъчната неврохимия с висока точност и честота 10 пъти в секунда. Чрез нея учените успешно демонстрирали флуктуации в нивата на допамин именно в моментите на взимане на решение. 
 
В случаи на силно потискане на допаминовата секреция, обектите изпитвали силни затруднения във взимането на решение, а при силно стимулиране настъпвало объркване и често се взимали погрешни решения със забавени действия. 
 
Макар изследванията в тази насока да са на много ранен етап, учените споделят, че освен ролята на допамина за научаване на нова информация, той е вече доказано силно застъпен и във взимането на решения. При проблеми, свързани с нерешителност и влошена способност за запаметяване, е редно да се обърне внимание на телесните нива на допамин.
 
Има много начини, по които може да се повлияе на допаминовите нива в тялото – подходящото хранене, набавящо достатъчно от аминокиселината тирозин (бадеми, авокадо, банани, пилешко, шоколад, яйца, зелен чай, кафе и др.), слушането на музика, медитацията, физическите упражнения, секса и креативното творчество са изпитани начини за поддържане на оптимални количества допамин.