Всяка клетка произлиза от друга клетка. И докато повечето клетки в човешкия организъм възникват благодарение на процеса митоза, една малка част от клетките ни изискват друг вид делене, а именно мейоза.
 
Яйцеклетките и сперматозоидите (наричани общо гамети) са особен вид клетки в човешкия организъм, които разполагат с намален наполовина брой хромозоми и също на половина количесво ДНК. Тази тяхна характеристика е необходима поради функцията, която изпълняват в организма, а именно участието им в оплождането. За да се получи нов организъм с нормален (диплоиден) хромозомен набор е необходимо да се слеят две хаплоидни клетки – яйцеклетката (от майчиния индивид) и сперматозоида (от бащиния индивид). Или казано по-романтично, майката и таткото трябва да дадат половината от себе си, за да сътворят съвършеното цяло – тяхното дете.
 
За да се случи това, използваният процес мейоза трябва да има определени различия от митозата. Мейозата (или редукционното делене) включва две ядрени деления, в резултат на които се получават половите клетки. Особеното е, че между двете деления на ядрото, клетката не преминава през синтетична фаза и намаляването наполовина на броя на хромозомите води до хаплоидно съдържание на ДНК. Освен това, докато при митотичното делене се образуват 2 идентични дъщерни клетки, при мейозата, това съвсем не е така и зависи от пола.
NEWS_MORE_BOX
 
 
При нея, разделянето на ядрения материал протича еднакво при мъжете и жените, но процесите в цитоплазмата са различни. При мъжете двете деления на мейозата водят до образуването на 4 идентични хаплоидни сперматида и всеки от тях може да се превърне в сперматозоид, докато при жените, мейотичните деления водят до образуването само на една яйцеклетка и 3 полярни телца. Яйцеклетката се обогатява с цитоплазма и става функционираща гамета, докато полярните телца не се диференцират, нямат достатъчно цитоплазма и постепенно дегенерират.