Микробите в дихателните пътища и тяхното въздействие върху здравето на човек се изследват отдавна. Счита се, че патогените, причиняващи инфекции на долните дихателни пътища, влизат през горните дихателни пътища. За повечето респираторни патогени като Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae колонизацията на горните дихателни пътища е първата стъпка при причиняването на респираторни инфекции.

 

Тъй като възрастните хора показват повишена колонизация на орофаринкса (включващ сливиците, основата на езика, стената на гълтача и мекото небце) от патогени, съществува тясна връзка между патогенезата на горните и тази на долните дихателни пътища.Компонентите на горните дихателни пътища, като носната и устната кухини, имат своя уникална микрофлора и много доказателства подкрепят факта, че нормалната микрофлора на горните дихателни пътища в основата си има защитна роля срещу инвазия и колонизация на патогени, чрез сложни взаимодействия между микроорганизмите, като - конкуренция за хранителни вещества, производство на бактерицидни молекули и предизвикване на изменения на метаболизма.


По време на пневмония и вирусни инфекции се наблюдава промяна на микробиота на горните дихателни пътища. В докладите се достга до извода, че променената микрофлора на горните дихателни пътища може да допринесе за колонизация чрез респираторни патогени и разпространение на инфекция към долните дихателни пътища (трахея, бронхи и бели дробове).


Принципно белият дроб се счита за стерилен, въпреки това, изследавнията са разкрили, че бактерии в ниски нива присъстват и в белите дробове на здрави хора. Тъй като микрофлората на здравите бели дробове има състав, подобен на този в устата, но не на носа, микробната имиграция от устата може да служи като основен източник на белодробната микрофлора при здравословно състояние на човек.


Долните дихателни пътища притежават механизми за елиминиране на бактериите, като кашлица, мукоцилиарен клирънс (способността на ресничестите клетки в дихателната система да придвижват мукуса в посока от вътре - на вън) и вродена и придобита защита на гостоприемника. Така тези системи за елиминиране на микробите могат да променят микробния профил на горните дихателни пътища. Въпреки това още не е съвсем ясно дали характеристиките на микрофлората на горните дихателни пътища могат да бъдат засегнати от инфекции на долните дихателни пътища.


Някои опити достигат до изводите, че в ранната фаза на пневмония, причинена от K. pneumoniae, се увеличава микробното разнообразие в устната кухина, но не и в носната.


Библиография:
Man WH, de Steenhuijsen Piters WA, Bogaert D. The microbiota of the respiratory tract: gatekeeper to respiratory health. Nature reviews Microbiology.
Dickson RP, Huffnagle GB. The Lung Microbiome: New Principles for Respiratory Bacteriology in Health and Disease. PLoS pathogens.
Cookson W, Cox MJ, Moffatt MF. New opportunities for managing acute and chronic lung infections. Nature reviews Microbiology.