Маточните тръби са част от вътрешните полови органи на женската полова система, заедно с яйчниците, матката и влагалището. Маточните или още Фалопиеви тръби са чифтен орган, с формата на тръба. По тях се осъществява придвижването на зрялата яйцеклетка, която се отделя по време на овулация.


Средната дължина на маточните тръби е 10-12см, но може да бъдат налице вариации от 4 до 20см. В медиалната си част те се отварят в матката, а в латералния им край се образува фуниевидно разширение, което завършва с ресни. Тези ресни или наричани още фимбрии са с различна дължина, като се откроява една по-дълга, която се прикрепва към съответния яйчник – нарича се още яйчникова фимбрия.


Маточните тръби се разполагат между „листовете” на т. нар. перитонеална дубликатура. Самият отвор на тръбата, обаче не е покрит с коремница и съответно позволява придвижването на зрялата яйцеклетка, отделяща се от яйчника до просвета (канала) на тръбата. Ресните на маточната тръба чрез своите движения улесняват този процес.Маточните тръби се намират в почти хоризонтално положение, което е благодарение на лигаментите (свързочният апарат) от матката и яйчниците. Независимо от това този вид прикрепящ апарат позволява и значителна подвижност на маточните тръби.


NEWS_MORE_BOX


Стената на Фалопиевите тръби се състои от три слоя – лигавица, която е най-вътрешният слой, междинен – изграден от два мускулни подслоя и т. нар. сероза – най-външният слой. Лигавицата се състои от ресничести клетки и такива със секреторна функция. Секретът, който последните отделят има хранителни свойства за отделената яйцеклетка.


Средният слой на стената, изграден от мускулни влакна се представя от два подслоя – циркулаторен и надлъжен. Под външната обвивка (сероза) се намира добре развит субсерозен слой, който е богат на съдове и нерви.


Стената на маточните тръби е добре разтеглива и нейният диаметър може да достигне значителни размери, преди да настъпи разкъсване. Това има отношение при някои заболявания и състояния, например извънматочна бременност.


Инервацията на маточните тръби се осъществява от няколко нервни плексуса – клончета от plexus ovaricus, plexus uterovaginalis, както и сетивни влакна от гръбначномозъчен произход.