Въпреки че биологичните липиди не са толкова големи макромолекули (като протеини, нуклеинови киселини и полизахариди), много от тях се образуват чрез химическото свързване на няколко малки съставни молекули.

 

Много от тези молекулярни градивни елементи са сходни или хомоложни по структура. Хомологиите позволяват на липидите да бъдат класифицирани в няколко основни групи: мастни киселини и техните производни, холестерол и неговите производни и липопротеини.Мастните киселини рядко се срещат като свободни молекули в природата, но обикновено се срещат като компоненти на много сложни липидни молекули, като мазнини (съединения, които служат за съхранение на енергия) и фосфолипиди (главните липидни компоненти на клетъчните мембрани).


Биологичните мастни киселини са съединения, които принадлежат към карбоксилните киселини - органични киселини, съставени от въглеводородна верига и се характеризират с присъствието на карбоксилна група.


Повечето биологични мастни киселини съдържат четен брой въглеродни атоми. Ако връзките между всички въглеродните атоми във веригата са единични, киселината е наситена; ако някоя от връзките е двойна или тройна, киселината е ненаситена и е по-реактивна. Някои мастни киселини имат разклонени вериги; други съдържат пръстеновидни структури (като простагландини).


Сред най-разпространените мастни киселини са тези с 16 и 18 въглеродни атома, известни съответно като палмитинова киселина и стеаринова киселина. Както палмитиновата, така и стеариновата киселина се срещат в липидите на повечето организми.


При животните палмитиновата киселина съставлява до 30% от телесните мазнини. На нея също се падат от 5% до 50% от липидите в растителните мазнини, като е особено изобилна в палмовото масло. Стеариновата киселина е в изобилие в някои растителни масла (какаово масло и масло от шеа) и съставлява сравнително висок дял на липидите, намиращи се в животинската мазнина.


Много животни не могат да синтезират линолова киселина (омега-6 мастна киселина) и алфа-линоленова киселина (омега-3 мастна киселина). Тези мастни киселини обаче са необходими за клетъчните процеси и производството на други необходими омега-3 и омега-6 мастни киселини. Тъй като те трябва да бъдат приети чрез храненето, те се наричат незаменими мастни киселини.


Библиография:
Oresic M, Hänninen VA, Vidal-Puig A. Lipidomics: a new window to biomedical frontiers.
Watson AD. Lipidomics: a global approach to lipid analysis in biological systems.