Mастна тъкан e вид съединителна тъкан, която се състои главно от мастни клетки (адипоцити). Тъй като тя обхваща около 20-25% от общото телесно тегло при здрави хора, основната функция на мастната тъкан е да съхранява енергия под формата на липиди (мазнини).

 

Въз основа на местоположението си мастната тъкан се разделя на париетална (под кожата) и висцерална (която се намита околните органи). В зависимост от морфологията на адипоцитите, съществуват два вида мастна тъкан:


  1. Бяла мастна тъкан - среща се главно при възрастни;
  2. Кафява мастна тъкан - среща се главно при новородени;

Освен съхраняване на енергия, мастната тъкан има и няколко други важни функции в човешкото тяло. Те включват - топлоизолация на тялото, служи като “амортисьор” за вътрешните органи и ги предпазва, има ендокринна роля и участва в производство на множество биоактивни вещества.


Мастната тъкан се разпределя в човешкото тяло се дели на:

  • Париетална или подкожна мастна тъкан;
  • Висцерална мастна тъкан, която обгражда вътрешните органи.

Както всяка друга тъкан, мастната тъкан се състои от клетки и извънклетъчен матрикс. Клетките са най-изобилстващите структурни елементи на тази тъкан, тъй като преобладават над малкото количество на извънклетъчен матрикс.


Основните клетки, които съставят мастната тъкан, се наричат адипоцити. Освен адипоцитите присъстват още няколко типа клетки; преадипоцити (които образуват адипозната тъкан), фибробласти, капилярни ендотелни клетки, макрофаги и стволови клетки. Тези не-адипоцитни клетки заедно образуват стромалната съдово-клетъчна фракция и основната им функция е да поддържат и защитават мастната тъкан.


Извънклетъчният матрикс се произвежда както от адипоцитите, така и от стромални клетки. Състои се от фина мрежа от ретикуларни влакна (от колаген тип III), чиято функция е да придържа клетките. Мастната тъкан е богато снабдена с кръвоносни съдове и немиелинизирани нервни влакна.


Адипоцитите (мастните клетки) са градивните елементи на мастната тъкан. Съществуват три типа адипоцити, които представляват два различни типа мастна тъкан;

  • Бели адипоцити - основни клетки на бялата мастна тъкан;
  • Кафяви адипоцити - основни клетки на кафявата мастна тъкан;
  • Ярки или бежови адипоцити - междинен вид, който наподобява белите, но притежава и клетъчни характеристики на кафявите адипоцити.


Библиография:
Ross, H. M, Pawlina, W. Histology (6th ed.)
Mescher, A. L. Junquiera’s Basic Histology (13th ed.)