Лучия Таскова е магистър психолог. Има специализация по детско-юношеска психология. Специалист е по ранно детско развитие и семеен консултант.
Притежава допълнителни компетенции по Монтесори педагогика, Сензорна интеграция на деца с разстройства в развитието, Physical Exam for the Newborn and Infant, Learning Dissabilities and Dyslexia и други.
Преминала е през курс на обучение за тератия с MAC Oh cards (метафорично-асоциативни карти). Сертифициран инструктор е по K-Power® към ICPKP, Нова Зеландия.
Управител е на Консултативно-терапевтичен център "Веселата къща". Има над 10-годишна практика като психолог, част от която в чужбина. Организира ежеседмични групи за взаимопомощ на родители, където всеки може да получи обратна връзка от другите родители, не само от специалист.
Привърженик е на холистичните методи за помощ, благодарение на което се радва на изключително здраво дете. Това стои в основата на доверието на клиентите ѝ. Определя себе си като крайно позитивен човек, който е подвластен на вярата в успеха и положителните емоции. 
Имайки наблюдения за ефекта на терапевтичните протоколи чрез биохимичен подход при деца с нарушения в развитието и поведенчески разстройства, с каквито работи, инициира гостуване на д-р Едуард Рослер в Пловдив, който да изнесе лекция за връзката между чревното функциониране и неврологичното развитие при детето. Срещата ще се състои на 24 октомври в залата на Общинския съвет и е насочена както към родители на деца с нарушения в развитието, така и на специалисти: лекари, психолози, логопеди, диетолози и др. 


 - През последните 1-2 години все по-често говорим за значението на чревния микробиом за здравето като цяло и конкретно за връзката между чревното здраве и функциите на мозъка. Сред определени кръгове пациенти, както е в случая на родителите на деца с разстройва от аутистичния спектър, нашумя значението на хранителния режим в терапевтичния план. Вие, г-жо Таскова, работите с деца с проблеми в развитието. 
В кои случаи насочвате вниманието на родителите към изследване на подобна взаимовръзка?

 


Много доскоро родителите на децата обръщаха внимание на чревното здраве, само ако при децата имаше изявена алергия. С нарастването на броя на децата с нарушения от аутистичния спектър неизменно нараства и търсенето на все повече методи, които могат да подобрят състоянието на децата. Всеки път, когато в кабинета ми влезе дете с проблем, питам какви изследвания са правили и най-вече за фецес за наличието на дисбактериоза в чревната микрофлора. Аз и екипът ни винаги събираме информация за това какви изследвания и терапии са провеждани с детето и съответно до какви промени са довели. Само така можем да изградим план за работа, който да надгради постигнатото от колегите, които преди това са работили със съответното дете. Много голяма част от родителите вече са свършили тази работа преди да доведат децата си в кабинета. Нарушеното чревно функциониране е първи симптом, че нещо не е наред в микробиома не само при децата с нарушения в развитието, а при всеки индивид. Освен с проблеми в неврологичното развитие, нарушеното чревно функциониране се свързва и с редица автоимунни заболявания.


- Какви са най-честите проблеми на червата, които влияят на развитието на детето, по принцип, и според наблюденията Ви?

 

За първи път за такава взаимовръзка чух от доктор Артър Кригсман, който е детски гастроентеролог от Щатите. Той също е имал лекция в България преди няколко години, на която е изложил клинични доказателства за връзката на чревното функциониране и аутизма. Той не посочва как функционирането на червата влияе върху дисфункцията на мозъка. Д-р Кригсман използва колоноскопията като метод на изследване и последващо лечение, от което доста родители споделиха негативен опит. Методът на изследване на д-р Рослер чрез фецес проба е доста по-холистичен, лесен и приемлив начин да бъде изследван цялостния микробиом, патогенната чревна флора, хистамин, серотони, допамин, зонулин и ДАО и др., съдържащи се и отделящи се в червата.

 

От известно време наблюдавам доста от клиентите си, пациенти на д-р Рослер, прилагащи назначените от него терапевтични протоколи и мога да кажа, че съвместно с нашата работа и други съвместими терапевтични подходи, при някои деца се наблюдава скорострелно подобряване на състоянието. Някак си е стандарт хранителната непоносимост към глутен и казеин. Това са най-честите проблеми, които съпътстват децата. Доста често се наблюдават и завишени стойности на нивата на хистамин. Скоро след прилагане на назначената от специалист диета, при децата се наблюдава прогрес от поведенчески характер. Всичко е строго субективно, разбира се.


- Кои медицински специалисти могат да дадат консултация на семейството и насочат към извършването на необходимите изследвания за установяване състоянието на чревно здраве при детето?

 

Това биха могли да бъдат общопрактикуващите лекари, педиатри, гастроентеролози, алерголози. Това е и целта на поканата ни към д-р Рослер – да запознае българските си колеги със своите открития и да им даде една по-широка и адекватна перспектива за детското здраве и развитие. Някои от проблемите биха могли да се открият още в неонатологичния период при децата, стига да се обърне по-специално внимание на стомашните проблеми и чревното функциониране при децата. Много често чувам майки да споделят, че педиатрите им казват, че за кърмаче е нормално да не се изхожда по 5-6 дни, защото усвоявало храната. Много специалисти, с които съм говорила по темата, твърдят, че изхождане по-малко от веднъж дневно спада към графата на нарушеното чревно функциониране. Подуване, колики, рефлукс... Всичко, различно от нормата, може да е повод червената лампичка да светне.

 

- Къде можем да проведем подобно изследване, така че да сме сигурни за резултатите?

 

Д-р Рослер управлява една от най-големите лаборатории в Европа. За надеждността на резултатите отговорност носи самата лаборатория. На този етап не сме имали повод да се съмняваме в спекулиране с резултатите точно от там. Доскоро родителите изпращаха фецес проби до чужбина, което оскъпява процедурата. Към днешна дата, можем да кажем, че сме щастливи, че вече има специалисти и лаборатории в България, които си партнират с д-р Рослер и услугата е по-достъпна за българските родители. Ние искаме да постигнем още по-широка достъпност и това да може да се случва в различни точки от страната в повече лаборатории.

 

- Имате ли представа как се изгражда хранителният режим на децата спрямо получените лабораторни изследвания?

 

Отговорът се съдържа във въпроса Ви – „спрямо получените резултати“. Хранителният режим не включва само начин на хранене, а и допълнителен прием на добавки, за да се допълнят дефицитите. Високите нива на хистамин предполагат ограничаване приема на хистаминосъдържащи продукти. Ниските нива на някои витамини предполагат допълнителен прием на добавка за регулиране на стойностите. Пак ще кажа, че е строго субективно. Изключват се едни храни, приемат се добавки, пробиотик... Д-р Рослер предлага пробиотик, който е ориентиран към специалните нужди на пациента.

 

- Какви са Вашите преки впечатления за ефективността на биохимичните терапевтични протоколи?

 

Родителите на децата с поведенчески проблеми споделят, че известно време след стартирането на прилагането на биохимичен терапевтичен протокол, се забелязва значително подобрение в когнитивно-поведенческите характеристики на детето, както и в емоционалната сфера и сензорните възприятия. Моите преки впечатления в хода на работата с деца с нарушения в развитието напълно съвпада с това твърдение. Биохимичният подход дава една по-широка перспектива и резултатност в борбата с поведенческите разстройства и автоимунните заболявания.

 

- Може ли да се смята за панацея новият терапевтичен план? Някои хора сякаш залагат твърде много на него и остават разочаровани...

 

Биохимичният подход не е нов терапевтичен план. До едно известно време добавки се назначаваха наизуст или според симптоматика. Сега, обаче, с напредването на технологиите, много по-лесно можем да достигнем до същината на проблема и да предприемем стъпки за неговото разрешаване. Спазването на подходящ хранителен режим не може да бъде панацея, но следва да е неизменна част от комплексната терапевтична помощ за децата с поведенчески проблеми и разстройства в развитието. Терапевтични протоколи чрез биохимичен подход не се прилагат само на деца с разстройства в развитието. 

 

 - Можете ли да направите разлика в поведението и резултатите на едно дете с проблеми в развитието, при което е изследван чревният микробиом и е предприето подходящо хранене, с дете, при което не е въведена тази корекция?

 

Много зависи какво е изследвано в чревния микробиом. Д-р Рослер е сред единиците, които изследват нивата на допамин и серотонин в чревната микрофлора. Серотонинът е един от най-важните невротрансмитери и 97 % от него се произвежда в червата, така че е логична пряката връзка с мозъчното развитие. Не знам какъв е принципът на работа на различните лаборатории, но много от изследванията не показват нивата на серотонин и допамин. За да се предприеме адекватен подход от гледна точка на биохимията, е необходимо да се обърне внимание на всички компоненти. Терапията е комплексна и няма как да се базира само и единствено на фецес или кръвни изследвания. Биохимичният подход съпътства целия общ терапевтичен план за детето.