Ларинксът или наричан още гръклян представлява не само въздухоносна тръба, но и гласов орган. Неговото формиране започва еволюционни при бозайниците и най-високо развитие достига при човека. Ларинксът се разполага на нивото от долния край на четвърти шиен прешлен до горния край на шести шиен прешлен. Наблюдават се възрастови различия – съответно при напреднала възраст – по-ниско разположение, поради намаления тонус на мускули. Които го придържат отвън, а при новородени – малко по-високо.


Големината при отделните възрастови групи и според пола може да варира в широки граници. Половите различия настъпват през пубертета – в този период ларинкса при момчетата се развива със значително по-бързи темпове в сравнение с момичетата.


Продължението на ларинкса преминава в трахея, а странично от него преминават основни съдово-нервни снопове на шията. По долно-страничните му части се разполагат дяловете на щитовидната жлеза.Гръклянът е подвижно свързан с връзки и мускули, което позволява извършването на движения във вертикална посока при говор и преглъщане.


NEWS_MORE_BOX


Ларинксът разполага със собствен хрущялен скелет, чиито отделни части са свързани подвижно помежду си. Хрущялният скелет се изгражда от хиалинни и еластични хрущяли, които се подразделят на нечифтни и чифтни.


В кухината на ларинкса се образуват два чифта големи гънки – горните са т. нар. лъжливи гласни гънки, а под тях се разполагат истинските гласни гънки. Във вътрешността на последните се разполагат гласните връзки и гласните мускули. 


Лигавицата на ларинкса е изградена от привидно многослоен ресничест епител. Тя е богата на слузни жлези, а по задната стена на надгръклянника се разполагат малък брой вкусови луковици.


Кухината на ларинкса се разделя на три части – предверие, гласна цепка и подглотисно пространство. Гласът се образува като резултат от колебанията на гласните връзки под действието на издишания въздух. В гласообразуването участват още устната и носната кухина, синуси, зъби, език и устни.