Кръвообращението при човека е от затворен тип – кръвта тече по мрежа от кръвоносни съдове. Чрез кръвообращението се осигурява доставката на хранителни вещества и кислород на клетките, като същевременно се изнасят въглеродният диоксид и отпадните продукти на тяхната обмяна. Кръвоносната система е тази, по която се движи кръвта и тя се състои от сърцето и всички кръвоносни съдове.

 

Кръвообращението се разделя на две основни части или наричани още малък и голям кръг на кръвообращение. Малкият кръг на кръвообращение има отношение към пренасянето на кръвта от дясната половина на сърцето до белите дробове, където тя се насища с кислород и се освобождава от въглеродния диоксид. За разлика от това съдовете на големия кръг на кръвообращението пренасят богатата на кислород и хранителни вещества артериална кръв от лявата половина на сърцето до всички тъкани, след което кръвта се връща в дясната му половина.


 

Малкият кръг на кръвообращение е представен най-общо от белодробния ствол, водещ началото си от дясната камера, който по продължението си се раздвоява и дава началото на двете белодробни артерии (дясна и лява). Тези артерии внасят богата на въглероден диоксид кръв, а чрез белодробните вени се изнася богатата на кислород кръв от белите дробове, която чрез тях достига до лявата половина на сърцето, вливайки се в лявото предсърдие.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Големият кръг на кръвообращение води началото си от лявата камера и по-конкретно от главния артериален съд – аортата. По нея се изтласква богатата на кислород кръв към по-малките артериални разклонения до капилярите, където се осъществява обменът на газове и хранителни вещества с клетките. След което по венули (малки венозни съдове), преминаващи във вени, кръвта достига до двете кухи вени – горна и долна, които се вливат в дясната половина на сърцето и по-конкретно – дясното предсърдие.