Макар и да е възможно изследването на кръвното налягане да дава стандартни резултати, понякога кръвното налягане се изменя, когато сме легнали. Кръвното налягане в нормата при седнало положение не означава, че при легнало положение кръвното налягане няма да е високо. Високото кръвно налягане при легнало положение повишава риска от множество усложнения и болести по сърдечно-съдовата система.


Сигнализира се за повишен риск от сърдечна недостатъчност, инсулт, коронарна болест на сърцето при високо кръвно в легнало положение. Повишава се и смъртният риск. 


Повишеното кръвно налягане при легнало положение се получава от увредена функция на автономната нервна система. Тази нервна система е част от периферната нервна система и е свързана с хомеостазата на организма. Чрез нея се регулира дейността на вътрешните органи. Някои от процесите, за които отговаря автономната нервна система са кръвното налягане, сърдечният ритъм, телесната температура, дишането и храносмилането.За повишено кръвно налягане се смята показание, където кръвното е по-високо или равно на 130/80 в легнало положение. Данните, взети от над 10 хиляди доброволци, сочат за 16% от случаите, в които кръвното налягане в седнало положение е нормално, но при легнало положение то става високо. А 74% от случаите имат високо кръвно налягане и в седнало, и в легнало положение. Открива се повишения риск от сърдечно-съдови заболявания дори и при тези с повишено кръвно налягане само в легнало положение.


Резултатите от изследването предполагат, че измерването на кръвното налягане в легнало положение би могло да бъде по-показателно за реалния риск от усложнения на сърдечно-съдовата система в сравнение с изследването му, докато пациентът е седнал. Дори и да не се налага измерването на кръвното единствено в легнало положение, при възможност и свободно време то би било добра профилактика за проследяване на риска от сърдечно заболяване.


Високото кръвно в легнало положение можее да се проследи от всеки в домашни условия. Един от най-явните начини, по които можем да разберем дали кръвното ни е високо, е когато станем рязко от легнало положение и главата ни се замая. В някои случаи рязкото ставане може да доведе и до припадане заради резкия спад в кръвното налягане.

 

Научното изследване, което разглежда кръвното налягане при легнало положение, е представено на научните сесии по хипертония на Американската сърдечна асоциация 2023 г.

 

Референции:
American Heart Association (2023, September 9) 071 - Seated And Supine Blood Pressure And Risk Of Cardiovascular Disease And Mortality From The Atherosclerosis Risk In Communities Study. Retrieved 2023, September 15 from https://www.abstractsonline.com/pp8/?_ga=2.68132181.553845914.1693780001-1860925560.1690312372#!/10947/presentation/167