Какво представляват кръвният серум и кръвната плазма?

Серумът и плазмата са течни компоненти на кръвта. И двете течности са съставени главно от вода, както и двете течности съдържат електролити, антитела, хранителни вещества, отпадъчни продукти и други вещества. Кръвната плазма обаче съдържа също и фактори на кръвосъсирването, докато кръвният серум не съдържа тези компоненти.


Кои са ключовите компоненти на кръвта?


Кръвта в кръвоносната система на тялото доставя кислород и хранителни вещества до всички клетки, като също така транспортира отпадъчни материали, които организмът изхвърля. Основните компоненти на кръвта са:

  • Кръвни клетки  червените кръвни клетки пренасят кислород, а белите кръвни клетки са клетки на имунната система;
  • Тромбоцити тромбоцитите са малки клетъчни фрагменти, които участват в образуването на кръвни съсиреци, за да спрат кървенето при нараняване;
  • Плазма плазмата е течният компонент на кръвта

Какво представлява плазмата?

Кръвната плазма е вискозна хомогенна течност, прозрачна с жълт нюанс и съставлява около 55% от общия кръвен обем. Състои се от приблизително 92% вода и 8% твърди вещества, включващи – протеини, електролити, антитела, хранителни вещества и отпадъчни продукти.


Като течен компонент на кръвта, плазмата е това, което поддържа кръвните клетки и други кръвни съставки в движение през кръвоносната система, като същевременно поддържа кръвното налягане и обема на кръвта.


Кръвната плазма също съдържа коагуланти, като фибриноген. Коагулантите са важни за съсирването на кръвта, което предотвратява прекомерното кървене в случай на нараняване. Следователно кръвната плазма играе основна роля в зарастването на рани, без нея кръвта не може да се съсирва и кървенето може да бъде животозастрашаващо.


Какво представлява кръвният серум?

Кръвният серум е компонент на кръвната плазма, двете течности са тясно свързани, така че често се смята, че са едно и също нещо. Серумът е течност, намираща се в кръвната плазма и съдържа много от същите твърди компоненти като кръвната плазма (като електролити, антитела, хормони и други протеини). Има обаче една съществена разлика между двете течности – плазмата съдържа коагуланти, а серумът не. Всъщност, серумът е кръвна плазма, но без факторите на кръвосъсирването.


Библиография:
University of Rochester Medical Center (URMC). What Is Plasma?
National Institutes of Health (NIH). Differences between Human Plasma and Serum Metabolite Profiles