Поддържането на оптималния обем и състав на телесните течности е от ключово значение за физиологията на организма. Всички биологични и физико-химични процеси се извършват във водна среда. Дори и минимални промени в количеството на водата водят до значителни промени във функционирането на редица тъкани и органи.


Най-общо телесните течности могат да бъдат разделени на вътреклетъчна (интрацелуларна) и извънклетъчната (екстрацелуларна). Съставът им варира – по вида и количеството на включените макро- и микроелементи. В интрацелуларна телесна течност има по-малко натрий, хлор и бикарбонат в сравнение с екстрацелуларните течности. За разлика от това в клетката предоминират калия, органичните фосфати и протеините.


Ежедневно организмът обменя с околната среда големи количества течности. Въпреки това обемът на телесните течности остава непроменен или промяната е във физиологични граници.Набавянето на вода за организма се осъществява по три основни пътища – приемът и в „чисто“ състояние – до 50%; като съставна част на храната – до 35% и останалите 10-15% образувана при протичане на обменните процеси в клетката. Загубата на вода от организма също е по няколко механизма - с урината, при изпотяване, като част от издишания въздух, с изпражненията и други.

 

Основният път за изхвърляне на вода от организма е чрез бъбреците – под формата на урина. Количеството на отделената урина за 24 часа е приблизително 1,5 л. Загубата на вода с изпражненията е сравнително ниско – варира между 100 и 150 мл.


Загубата на вода през кожата в рамките на едно денонощие варира, но приблизително се равнява на 700-800 мл. Освен вода се губят и соли, отделя се и урея. Основният механизъм на повишаване загубата на вода в организма е стимулиране на потоотделянето, пряко зависещо от температурата на околната среда. Загубата на вода от издишания въздух е приблизително 300-400 мл дневно. Ускоряване на този процес е при сухо време и интензивна физическа работа.


Поддържането на водния баланс в организма е от ключово значение за нормалното функциониране на клетките. Основните фактори, които участват в поддържането на водния баланс са чувството за жажда в резултат стимулиране центъра на жаждата в мозъка и регулация на секрецията на антидиуретичен хормон, който повлиява реабсорбция на вода в дисталните и събирателните тубули.