Костният мозък се разделя на два вида - жълт и червен. Новородените се раждат с изцяло червен костен мозък, който по време на израстването и с напредването на възрастта се превръща в жълт, следствие на процеса на мастна дегенерация. При възрастни червен костен мозък има в определени кости – ребра, прешлени, кости на черепа, гръдна кост, както и в епифизите (крайните части) на някои дълги кости (бедрена, раменна кост).


Червеният костен мозък е функционално активен, докато жълтият – не. В условия на необходимост от повишен синтез на кръвни клетки жълтият костен мозък може частично да бъде трансформиран в червен.


В червения костен мозък се намират кръвни клетки в различни етапи на развитие. Те се разполагат под формата на „острови“ в съединителнотъканна мрежа (строма). В негвата структура се включват и остеобласти – клетки, които са свързани с възможност за костообразуване при наличие на травми.От намиращите се в костния мозък стволови клетки се образуват различни видове кръвни клетки, чрез процес на диференциация – това са еритроцити, тромбоцити, гранулоцити, моноцити и В-лимфоцити.


Образуването на еритроцитите минава през веригата – стволова клетка, еритробласт (с няколко подвида), нормобласт и ретикулоцити, които са непосредствени предшественици на червените кръвни клетки. Образуването на еритроцитите се регулира чрез производството на еритропоетин, който е хормон и се произвежда в бъбрека.


NEWS_MORE_BOX


Гранулоцитите са резултат от поредица от диференциации – миелобласт, промиелоцит, миелоцит, гранулоцит (неутрофилни, базофилни, еозинофилни левкоцити).


Тромбоцитите представляват фрагменти от цитоплазмата на зрели мегакариоцити. Те от своя страна произлизат от т. нар. мегакариобласти. От един мегакариоцит се образуват 4000 - 8000 тромбоцита. В тях се съдържат гранули, които съдържат различни фактори, имащи отношение към кръвосъсирването.


Моноцитите (клетките на моноцитния ред) произлизат от стволови клетки предшественици, наричани моноцитоидни, от които се диференцират монобласти. От монобластите през промоноцити се получават моноцитите, които проникват в тъканите и се трансформират в тъканни макрофаги.


Лимфоцитите са резултат на редица преобразувания от прогениторна клетка, лимфобласт, пролимфоцит. В-лимфоцитите се образуват в костния мозък и постъпват в фоликули в червата, лимфните възли и слезката. Т-лимфоцитите се образуват в костния мозък, но по кръвен път достигат до тимуса.