Един вид ген, повлияващ част от предния мозък, която регулира вземането на решения, възприятието за възнаграждение и други е свързан с консумацията на алкохол, се установява при научно изследване на Университетския център за Изследвания по поведенческа невробиология на Конкордия. Това е генът Bmal1, който повлиява стриатума.

 

Изследователите забелязват, че при неговата липса в мъжкия индивиди се наблюдава повишена алкохолна консумация, докато при неговата липса при женски - понижена. Следователно в механизма свързан с алкохолната консумация има полов диморфизъм.


 

Освен тази функция, генът Bmal1 също е и интегрален елемент в супрахиазматичното ядро. Това е главният циркаден часовник, който се открива при всички бозайници и регулира цикъла сън-будно състояние.

 

Предишни проучвания, които изучават и проследяват действието на гени, свързани с циркадния ритъм, също съобщават за потенциалната роля на Bmal1 при консумацията на алкохол.

 

В резултат на своите наблюдения екипът от специалисти могат да направят няколко основни извода. Единият е, че при жените влиянието на Bmal1 създава риск, тъй като те консумират повече алкохол, когато генът е наличен.

 

При мъжете е обратното. Този ген има защитна роля, тъй като когато той присъства, те пият по-малко алкохол.

 

Според изследователите, това откритие може да помогне при лечение на алкохолна зависимост при хората.

 

Обикновено този вид зависимост се наблюдава по-често при мъже. Въпреки това обаче, при жените последиците от консумацията на алкохол са по-неблагоприятни и зависимостта е по-тежка.

 

До момента наличните биологични и фармакологини методи на лечение на алкохолна зависимост не се различават между двата пола, противно на наличните разлики.

 

След разкриването на цялостния механизъм, който повлиява консумацията на алкохол, учените биха могли да разработят специфични методи на лечение за двата пола при зависимост.

 

Проучването им е публикувано в сп. Communications Biology.

 

Източник:

https://www.nature.com/articles/s42003-021-02715-9