При една и съща календарна възраст биологичната възраст на мъжете е по-голяма от тази на жените. Това е показало проучване, проведено от Уневирситета в Ювяскюля, Финландия. Обикновено при мъжете е по-разпространено тютюнопушенето, те имат по-масивно телосложение, което частично може да обясни разликите в половете при стареене. Въпреки че в последните години продължителността на живота значително се е увеличила, все пак жените имат по-голяма средна продължителност на живота, в сравнение с мъжете. Най-голяма разлика в това отношение се е наблюдавала през 70-те години на 20 век, когато средната продължителност на живота на жените е била над 10 години по-висока, в сравнение с тази на мъжете. Според анализа на финландските учени, тази разлика може да се наблюдава и в биологичното стареене.

 

При проучването са анализирани възможните биологични различия в стареенето при мъжете и жените, както и влиянието на факторите от начина на живот. Тези разлики са били наблюдавани както при по-млади, така и при по-възрастни участници. Няколко епигенетични модела са били използвани, за да се оцени стареенето. Те помагат да се определи биологичната възраст в години според нивото на метилиране на ДНК в кръвни проби.


 

Установено е, че дори и да са на една и съща календарна възраст, мъжете са биологично по-възрастни от жените и тази разлика в биологичната възраст все повече нараства с напредване на възрастта. По-честото тютюнопушене е било едно от обясненията за тази разлика между мъжете и жените. Скоростта на стареене при двата пола е различна, но причините за това не са свързани с други фактори от начина на живот. Проучването е проследило темповете на стареене при близнаци от различни полове. Някои различия са били наблюдавани: по-висока биологична възраст на близнака от мъжки пол, въпреки че и двамата близнаци са отраснали в една и съща среда и споделят половината от гените си. Тази разлика може да бъде обяснена с генетичните различия при половете и с полезното действие на женските полови хормони естрогени.

 

Резултатите от проучването могат да помогнат за разясняване на причините за разликите в стареенето и средната продължителност на живота при двата пола. Също така учените предполагат, че промяната във вредните навици и изключването на тютюнопушенето при мъжете частично може да обяснява по-малката разлика в средната продължителност на живота при мъжете и жените през последните години. Това, от своя страна, подчертава важността на профилактиката и въвеждането на различни информационни кампании за вредите от тютюнопушенето и различните методи за справяне със зависимостта.

 

Референции:

https://scitechdaily.com/new-study-reveals-that-men-age-faster-than-women/

https://doi.org/10.1093/gerona/glab337