Кохлеарните космени клетки са сензорните клетки на слуховата сетивна система. Тези клетки притежават стереоцилии (неподвижни колекции от актинови нишки), свързани с текториалната мембрана, която покрива кохлеарния канал. По време на слуховата стимулация звуковите вълни в кохлеята причиняват извиване на стереоцилиите на космените клетки, което създава електрически сигнал в космената клетка.


Кохлеята (охлювът, cochlea) е канал с форма на черупка на охлюв в костния лабиринт (labyrinthus osseus) на вътрешното ухо, който съдържа сетивния орган на слуха – Кортиев орган (орган на Корти).


Вътрешното ухо е най-вътрешната част на ухото, която съдържа органи, които отговарят за слуха и усещането за баланс (равновесие). Разположено в слепоочната кост, вътрешното ухо има три основни части – кохлея, преддверие и полуокръжни канали.Каналите на механоелектричния преобразувател представляват йонни канали, които се намират на върховете на стереоцилиите. Извиването на стереоцилиите, при стимулация от звукови вълни, провокира механично отваряне на тези канали и навлизането на катиони (йони с положителен електричен заряд), което генерира акционен потенциал.


Кортиевият орган е слуховият орган, разположен в кохлеята на вътрешното ухо. Сетивните космени клетки, които изграждат органа на Корти, са отговорни за трансдукцията на слуховите сигнали в нервни импулси.


Лентовият синапс е невронален синапс (място на функционална връзка между два неврона), структурно различен от другите синапси, тъй като притежава електронно-плътна структура, наречена синаптична лента, която помага да се задържат синаптичните везикули (мехурчета) близо до активната зона. Лентовите синапси се намират в различни сензорни рецепторни клетки, като слуховите космени клетки на кохлеята, и се характеризират с повишена производителност.


Стереоцилиите са тънки издатини върху кохлеарните космени клетки, които реагират на движение на течности и участват в механосензирането. Предполага се, че те имат и роля за секрецията и резорбцията на вещества. Стереоцилиите са различни от ресничките, които се състоят от микротубули (клетъчни компоненти на цитоскелета с тръбеста форма и диаметър 25 nm) и съдържат актинов цитоскелет, подобно на микровилите.


Текториалната мембрана е ивица от извънклетъчен матрикс в кохлеята, разположена над вътрешните и външните космени клетки на Кортиевия орган. Текториалната мембрана е свързана със стереоцилиите на външните космени клетки и участва в механотрансдукцията. По време на слуховата стимулация текториалната мембрана директно стимулира външните космени клетки и произвежда движения на течност, които стимулират вътрешните космени клетки.


Библиография:
1. ScienceDirect. Diseases of the ear
2. Pujol R, Lavigne-Rebillard M, Lenoir M. Development of sensory and neural structures in the mammalian cochlea
3. Zheng JL, Shou J, Guillemot F, Kageyama R, Gao WQ. Hes1 is a negative regulator of inner ear hair cell differentiation
4. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Inner ear supporting cells: Rethinking the silent majority