В момента 39% от световното население е с наднормено тегло, а 12% - със затлъстяване.

 

Тези цифри са се утроили за последните 50 години.


 

Индексът на телесна масаИТМ е един от инструментите, използвани за дефиниране на затлъстяването.

 

Изчислява се като теглото в килограми се раздели на височината на квадрат в метри.

 

С ИТМ над 25, човекът е с наднормено тегло.

 

Индекс на телесна маса над 30 означава затлъстяване.

 

Двама души с абсолютно еднакъв ИТМ не е задължително да имат еднакъв обем мастна тъкан и не е задължително да имат еднакво разпределение на мазнините в тялото.

 

Някои места за складиране на мазнини са по-неблагоприятни за правилното функциониране на тялото от други.

 

Нашите гени ръководят отлагането на мазнини

Някои хора със затлъстяване имат гени, които насърчават отлагането на мазнини около панкреаса, което увеличава риска от диабет тип 2.

 

Други хора със затлъстяване имат гени, които ще насърчат складирането на мазнини под кожата на нивото на панкреаса, корема или шията, което не повишава риска от метаболитни заболявания в сравнение с хора без затлъстяване.

 

Друго наскоро публикувано проучване е подчертало значението на генетичните заложби при появата на затлъстяване.

 

Всъщност, една или повече мутации в определени ключови гени на нервната система могат да дерегулират чувството за ситост.

 

При засегнатите пациенти регулирането на количеството приета храна е изключително сложно.

 

Данни, потвърдени от проучване

Ново проучване разглежда появата на 37 заболявания при 500 000 души на възраст от 37 до 73 години.

 

Дванадесет заболявания, сред които и коронарна артериална болест, инсулт и диабет тип 2, са пряко свързани с експресията на гени, участващи в разпределението на мазнините в тялото.

 

Девет от тези заболявания, включително дълбока венозна тромбоза или остеоартрит на коляното, не са свързани с експресията на гени, участващи в разпределението на мазнините в тялото, а само с излишното количество мазнина в тялото.

 

Авторите биха искали да посочат, че дори ако благоприятното разпределение на мазнините в тялото може да предпази хората със затлъстяване от определени метаболитни заболявания, то остава фактът, че наднорменото тегло представлява рисков фактор за много други заболявания.

 

Затлъстяването също така значително увеличава риска от развитие на тежка форма на COVID-19.

 

По време на първата вълна на пандемията, в началото на 2020 г., повече от 80% от пациентите в отделения за интензивно лечение са били с наднормено тегло.

 

Затлъстяването има ключово място и в механизмите на редица психични заболявания

 

Скорошно проучване е показало връзка между затлъстяването и депресията.

 

При всички случаи най-ефективният начин да се намали рискът от редица заболявания при наднормено тегло и затлъстяване остава загубата на тегло.

 

Източници:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/obesite-grace-leurs-genes-certaines-personnes-obeses-sont-relative-bonne-sante-96441/

https://www.eurekalert.org/news-releases/940948